Oslava 150. výročia trate Zvolen – Fiľakovo

Z histórie trate

Začiatkom 60. rokov 19. storočia v Uhorsku výrazne začala rásť spotreba uhlia. V máji 1861 bola ustanovená Kamenouhoľná banská spoločnosť svätého Štefana, ktorá sa usilovala využiť uhoľné zásoby salgotarjánskeho uhoľného revíru. Na zabezpečenie prepravy vyťaženého uhlia z tohto revíru generálne zhromaždenie tejto spoločnosti v roku 1861 prijalo rozhodnutie postaviť železnicu Lučenec – Fiľakovo – Salgótarián – Pázstó – Hatvan – Aszód – Isaszeg – Pesť a podalo žiadosť o udelenie koncesie na túto železnicu. Dňa 19.1.1863 bola novovzniknutej C.K.súkr. Peštiansko-lučenecko-banskobystrickej železničnej a sätoštefanskej kamenouhoľnej banskej spoločnosti udelená koncesia, ktorá združenie zaväzovala postaviť do roku 1866 železnicu v úseku Pešť – Lučenec a do roku 1870 pokračovanie trate v úseku Lučenec – Banská Bystrica.

Pretože súkromná spoločnosť mala problémy so získavaním kapitálu a financovaním výstavby, došlo v roku 1868 k odkúpeniu spoločnosti štátom a premenovaniu trate na Uhorskú severnú železnicu a k zintenzívneniu výstavby železnice na území dnešného Slovenska. Súčasne sa rozhodlo o výstavbe prepojenia tejto trate s budovanou Košicko-bohumínskou železnicou  po trase Zvolen – Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky. Úsek trate Salgótarián – Fiľakovo – Lučenec bol odovzdaný do prevádzky 4.5.1871, úsek Lučenec – Zvolen bol odovzdaný do prevádzky o mesiac neskôr – 18.6.1871.

150. výročie trate Zvolen – Fiľakovo

Pri príležitosti 150. výročia zahájenia prevádzky na trati Zvolen – Fiľakovo sa Železnice Slovenskej republiky a Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, našim Spolkom Výhrevne Vrútky, Banskobystrickým samosprávnym krajom, jeho Krajskou organizáciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. usporiadať v sobotu 7. augusta 2021 podujatie, ktoré širokej verejnosti pripomenie nielen výročie významného železničného spojenia, ale priblíži aj kultúru v kraji a najmä železničnú históriu prostredníctvom výstavy historických železničných vozidiel. Súčasťou osláv boli aj jazdy historických vlakov a sprievodný kultúrny program.

Náš Spolok sa akcie zúčastnil so svojimi historickými železničnými vozidlami, ktoré sa predstavili jednak na výstave vozidiel organizovanej v areáli Rušňového depa vo Zvolene, jednak v čele zvláštneho vlaku v úseku Zvolen – Fiľakovo.

Tu je niekoľko fotografií súpravy vozidiel pri návoze do Zvolena v piatok 6.8.2021:

A tu je aj krátke video zachytávajúce konvoj vozidiel pri návoze do Zvolena

Výstava historických vozidiel

Na výstave historických železničných vozidiel, ktorá sa konala v areáli rušňového depa Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko vo Zvolene, sa predstavili:

Zvláštne vlaky

V rámci osláv boli vypravené dva páry zvláštnych vlakov na trati Zvolen – Fiľakovo. Prvý zvláštny vlak (osobitný osobný vlak 31263) bol vypravený zo Zvolenskej osobnej stanice ráno 7:42. V čele vlaku sa objavila čerstvá sedemdesiatnička – Šľachtičná 475.196 a súpravu tvorilo celkom 5 historických osobných vozňov typov Ci a Ce. V čele povinného požiarneho vlaku idúceho v slede za osobitným osobným vlakom bol zvolenský Okuliarnik 753 109. Po príchode do Fiľakova sa Šľachtičná preposunovala na opačný koniec súpravy, kde čakala na spiatočnú jazdu tendrom vpred v čele zvláštneho vlaku 31264.

Druhý pár vlakov (osobitný osobný vlak 31265 a spiatočný osobitný osobný vlak 31266) bol vedený dieselelektrickým rušňom Pomaranč T 678.012, ktorý je v starostlivosti organizátorov celej akcie – zvolenského Klubu historickej techniky. Vypravený bol popoludní o 14:06 a boli v ňom zaradené ďalšie historické osobné vozne radov Bac, Bai a Aa.

Ani pri spiatočnej ceste, pri ktorej sa v čele súpravy objavila Cecaňa T 478.2011, nechýbali pri trati fotografi, ktorí nám poslali tieto zábery:

Podľa slov organizátorov podujatia (KHT Zvolen), sa podobná akcia spojená s jazdou historických vlakov vedených parným rušňom vo Zvolene nekonala 7 rokov. Prejavilo sa to na obrovskom záujme verejnosti o jazdu zvláštnymi vlakmi ale aj o prehliadku vystavených vozidiel. Teší nás, že sme mohli prispieť k dôstojným oslavám 150. výročia trate Zvolen – Fiľakovo.

Pekná reportáž o akcii sa objavila aj na železničnom portáli Railpage.net – v tomto článku je prvá časť reportáže a v tomto článku je druhá časť reportáže.

Informácie o histórii trate Zvolen – Fiľakovo sme čerpali z publikácie “Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kolektív: Dejiny železníc na území Slovenska”