Parné rušne

Parné rušne tvoria základ vozidlového parku historických koľajových vozidiel v správe členov Spolku Výhrevne Vrútky.

Všetky parné rušne sú majetkom MDC VVÚŽ ŽSR a členovia SVV ich majú v dlhodobom prenájme. Súčasťou nájmu je starostlivosť o zverené vozidlá, ich prevádzková údržba, opravy a prevádzkovane.

Členovia SVV aktuálne spravujú nasledujúce parné rušne:

Parný rušeň 310.433

Parný rušeň 310.433

Dvojvalcový tendrový parný rušeň určený pre lokálne trate vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti; v roku 2008 bol presunutý depozitu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR v Bratislave, v rokoch 2014 - 2018 prebehla generálna oprava kot...
Parný rušeň 433.023

Parný rušeň 433.023

Dvojvalcový tendrový parný rušeň na prehriatu paru určený pre miestne trate vyrobený v roku 1948, výrobca – ČKD Praha; rušeň je aktuálne udržiavaný vo vystavovateľnom stave, uvedenie do prevádzkového stavu sa zatiaľ neplánuje.
Parný rušeň 475.196

Parný rušeň 475.196

Dvojvalcový univerzálny parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1950, výrobca – Škoda Plzeň,. V rokoch 2019 až 2020 bola vykonaná veľká oprava rušňa a tendra. Rušeň má platnú revíziu kotla a je plne funkčný.
Parný rušeň 486.007

Parný rušeň 486.007

Trojvalcový rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1936, výrobca – Škoda Plzeň. V roku 2018 prebehla generálna oprava kotla. V rámci nej dostal rušeň nový náter. Rušeň je aktuálne plne funkčný
Parný rušeň 524.1117

Parný rušeň 524.1117

Dvojvalcový tendrový nákladný parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1931, výrobca – Škoda, závod Adamov, rušeň je aktuálne v neprevádzkovom stave, na rušni sa priebežne realizujú opravy na jeho uvedenie do prevádzkového stavu. ...
Parný rušeň 556.036

Parný rušeň 556.036

Dvojvalcový nákladný parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1952, výrobca – Škoda Plzeň. Rušeň aktuálne nemá platnú tlakovú skúšku kotla a prebieha na ňom výmena kotlových rúr.