Kategória: Aktuality

Osobitný vlak 31263 so 475.196 prechádza výhybňou Slatinka

150 rokov trate Michaľany – Humenné

V sobotu 16. októbra 2021 si pripomenieme 150. výročie prevádzky trate Michaľany – Humenné, ktorá spája najľudnatejšie mestá Humenné, Michalovce, Trebišov a napája sa priamym spojením na Košice a Prešov. Táto trať bola postavená ako úsek „Prvej Uhorsko-haličskej železnice“, ktorá spájala centrálnu časť Uhorska s Haličom. Pri príležitosti 150. výročia……pokračovanie článku

Spoločná fotografia ocenených osobností a kolektívov s primátorom mesta

Ocenenie Spolku Výhrevne Vrútky

Mesto Vrútky pravidelne začiatkom septembra organizuje Dni mesta. V roku 2021 boli spojené s pripomenutím si 150. výročia spustenia prevádzky na Košicko-bohumínskej železnici a príchodu prvého vlaku do Vrútok. Neodmysliteľnou súčasťou Dní mesta je aj ocenenie významných osobností a kolektívov. V tomto roku bola ocenená aj dlhoročná práca členov Spolku……pokračovanie článku

Osobitný vlak 31263 so 475.196, medzi výhybňou Pstruša a zast. Stožok

Oslava 150. výročia trate Zvolen – Fiľakovo

Z histórie trate Začiatkom 60. rokov 19. storočia v Uhorsku výrazne začala rásť spotreba uhlia. V máji 1861 bola ustanovená Kamenouhoľná banská spoločnosť svätého Štefana, ktorá sa usilovala využiť uhoľné zásoby salgotarjánskeho uhoľného revíru. Na zabezpečenie prepravy vyťaženého uhlia z tohto revíru generálne zhromaždenie tejto spoločnosti v roku 1861 prijalo……pokračovanie článku

175. výročie železníc v Maďarsku

Na pozvanie Maďarských štátnych železníc sme sa v dňoch 17. a 18. júla 2021 zúčastnili osláv 175. výročia železníc v Maďarsku. Prvý parný vlak na území dnešného Maďarska  prešiel 15. júla 1846 po 33 km dlho úsek trate medzi mestami Pešť (dnes Budapešť) a Vác. Oslavy tohto výročia sa konali……pokračovanie článku

Kráľovná železníc neodišla

40. výročie ukončenia prevádzky parnej trakcie na Slovensku V roku 1980 vtedajšie Československé štátne dráhy (ČSD) definitívne ukončili pravidelnú prevádzku parných rušňov na svojich tratiach. V rámci slávnostného rozlúčenia s parnou trakciou bol dňa 17. októbra 1980 vypravený rozlúčkový zvláštny vlak z Bratislavy do Leopoldova, vedený vtedy ešte prevádzkovým parným……pokračovanie článku

Rušeň 475.196 v čele zvláštneho vlaku v Hornej Štubni. Foto: Vladimír Romančík

70 rokov rušňa 475.196

V piatok 28.júna 2021 uplynulo 70 rokov od vykonania povinnej technicko-bezpečnostnej skúšky na trati a následného uvedenia parného rušňa 475.196 do pravidelnej prevádzky. Pri tejto príležitosti sme pre pozvaných hostí usporiadali spomienkovú jazdu zvláštneho vlaku z Vrútok do Hornej Štubne. Z histórie rušňa Parné rušne továrenského označenia 57Lo vyrábali Škodove závody……pokračovanie článku

OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY. REPORTÁŽ O DOBROVOĽNÍKOCH, KTORÍ ZACHRAŇUJÚ STARÉ RUŠNE A VOZNE

.matúš Dávid .boris Németh .týždeň č. 3/2020 Reportáž prevzatá z časopisu .týždeň (tyzden.sk) - v prvej časti článku je rozhovor s našimi kolegami z Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, v druhej časti článku rozhovor s členmi nášho Spolku Výhrevne Vrútky. Voľný čas trávia v prítmí chladných remíz rušňových dep.……pokračovanie článku