Ocenenie Spolku Výhrevne Vrútky

Mesto Vrútky pravidelne začiatkom septembra organizuje Dni mesta. V roku 2021 boli spojené s pripomenutím si 150. výročia spustenia prevádzky na Košicko-bohumínskej železnici a príchodu prvého vlaku do Vrútok. Neodmysliteľnou súčasťou Dní mesta je aj ocenenie významných osobností a kolektívov. V tomto roku bola ocenená aj dlhoročná práca členov Spolku Výhrevne Vrútky na opravách a údržbe historických železničných vozidiel. Primátor mesta Vrútky Mgr. Branislav Zacharides udelil nášmu Spolku Pamätný list, ktorý v mene nášho klubu prebral zakladajúci člen klubu a dlhoročný predseda, Dušan Vaňko.

Fotografie boli prevzaté z FB profilu mesta Vrútky, autor fotografií: Richard Kontoš.