Letná škola Výhrevne Vrútky – dieselelektrický rušeň T 679.1168

Na základe dobrých ohlasov účastníkov prvého ročníka letnej školy sa členovia Spolku Výhrevne Vrútky rozhodli pre záujemcov z radov nadšencov historických železničných vozidiel zorganizovať 2. ročník Letnej školy Výhrevne Vrútky. Letná škola bola tak ako v roku 2005, určená záujemcom o historické železničné koľajové vozidlá z radov laickej verejnosti. Cieľom školy bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o histórii, konštrukcii, prevádzke a obsluhe historických hnacích vozidiel deponovaných v priestoroch Výhrevne Vrútky.

2. ročník Letnej školy sa uskutočnil v sobotu 5. augusta 2006 opäť v priestoroch Rušňového depa Vrútky a Výhrevne Vrútky. Jej témou bolo ďalšie historické vozidlo zo zbierok MDC ŽSR – tentoraz dieselelektrický rušeň T 679.1168 prezývaný Sergej. Záujem o túto tému prekonal naše očakávania a dokonca aj kapacitné možnosti. V priebehu 1 a pol týždňa od uverejnenia termínu konania 2. Letnej školy sa zaplnilo všetkých 20 miest a prihlasovanie sme museli ukončiť.

Scenár akcie bol veľmi podobný ako v predchádzajúcom roku. Dopoludnie účastníci strávili v učebni, kde sme im vysvetľovali činnosť jednotlivých častí rušňa. Pri prezentácii účastníci dostali pripravené tašky so študijnými materiálmi, poznámkovým blokom a perom a už ich čakali 4 hodiny informácií o základných konštrukčných prvkoch rušňa radu 781 a o ich funkcii.

Sériu prednášok začal Dušan Vaňko. Účastníkom  v stručnosti opísal históriu vzniku a prevádzky rušňov radu T 679.1, či v dnes platnom označení rušňov radu 781, a uviedol aj stručnú technickú charakteristiku rušňov tohto radu.

Počas ďalšej hodiny Peter Nagy účastníkom kurzu vysvetlil základné princípy elektrických strojov. Uviedol teoretické základy princípov činnosti jednosmerných generátorov a motorov. Potom účastníkom objasnil spôsoby usporiadania jednosmerných trakčných motorov z hľadiska rôzneho budenia. Samozrejme vysvetlil vlastnosti a usporiadanie jednosmerných točivých strojov na Sergeji. V závere prednášky ešte vysvetlil spôsoby regulácie prúdu alebo napätia s využitím bezkontaktných magnetických zosilňovačov použitých aj v riadiacich obvodoch Sergeja.

Po tejto skôr teoretickej časti opäť nastúpil Dušan Vaňko a postupne vysvetlil činnosť dvojtaktného dieselového motora, palivového čerpadla, systému vstrekovania, regulátora, obvodov chladenia, olejový okruh  ďalších dôležitých agregátov. Pri vysvetľovaní využil aj pripravený trojrozmerný model regulátora.

Nasledovala krátka prestávka na občerstvenie, ktorú účastníci využili a obom prednášajúcim položili množstvo otázok týkajúcich sa nielen prezentovaných tém ale aj iných radov rušňov používaných v železničnej prevádzke. Po prestávke ešte chvíľu pokračoval Dušan Vaňko vysvetľovaním činnosti ďalších dôležitých agregátov na rušni.

Po únavnom dopoludní účastníkov čakal obed.

Po chutnom obede pokračovala teoretická časť školy výkladom činnosti elektrických riadiacich a výkonových obvodov rušňa. Opäť Dušan Vaňko detailne vysvetlil, čo sa deje pri štartovaní motora, ako sa riadi výkon rušňa a ako fungujú ostatné dôležité obvody na rušni.

Záver teoretickej časti patril vzduchovej časti rušňa, najmä brzdovému systému. Dušan Feňo účastníkom vysvetlil usporiadanie a  princíp činnosti tlakovej brzdy DAKO použitej na rušni, činnosť brzdiča DAKO BS2 ako aj brzdiča DAKO BP.

Praktická časť Letnej školy sa konala v koľajisku, kde účastníkov očakával hlavný hrdina Letnej školy – historický rušeň T 679.1168. Účastníci si obliekli pracovné odevy, rozdelili sa do menších skupín, v ktorých si postupne prezreli podvozok rušňa, agregáty umiestnené na podvozku, rozmiestnenie agregátov v motorovom priestore rušňa, usporiadanie riadiacich a výkonových obvodov umiestnených vo vysokonapäťovej kobke a samozrejme usporiadanie ovládacích prvkov v kabíne rušňovodiča. V tejto časti sa k Dušanovi Vaňkovi a Dušanovi Feňovi pripojil aj Peter Buvala, ktorý dlhé roky jazdil na rušňoch tohto typového radu a vedel účastníkom porozprávať nielen detailné informácie o ovládaní rušňa, ale pripojil aj mnoho vlastných skúseností a zážitkov.

Spôsob obsluhy rušňa vysvetlil Peter Buvala

Konštrukciu pojazdu vysvetlil Dušan Feňo

Prehliadka agregátov v motorovom priestore

Praktickú časť ukončilo niekoľko jázd účastníkov na stanovišti rušňovodiča, prípadne aj v motorovom priestore. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov, splnil si tým dávny sen – počuť bublajúci motor Sergeja priamo v motorovom priestore. Po odstavení rušňa ešte niekoľkí nadšenci vyliezli na strechu a pozreli sa na rušeň zhora.

Účastníci kurz pred rušňom T 679.1168

Záverečná diskusia s účastníkmi 2. letnej školy SVV

Záverečná diskusia s účastníkmi 2. letnej školy SVV

Letnú školu ukončilo rozdanie účastníckych certifikátov a spoločná fotografia pri Sergeji. A hoci škola tým oficiálne skončila, účastníci sa rozchádzali len veľmi pomaly, pretože si ešte mali čo povedať s členmi Spolku Výhrevne Vrútky. A opäť rozoberali najrôznejšie témy súvisiace so železnicami. Mnohí z účastníkov využili príležitosť a prezreli si aj ostatné vozidlá umiestnené v areáli Výhrevne – či už to boli historické parné, dieselové alebo elektrické rušne. Každý si vo Výhrevni našiel niečo zaujímavé.

Sme radi, že opäť sme fanúšikom historických železničných vozidiel mohli priblížiť konštrukciu ďalšieho zaujímavého rušňa a dúfame, že tento deň strávený vo Výhrevni nepovažujú za stratený.