Jazda Prezidentského vlaku

Pri príležitosti výročia 100 rokov od vzniku Československej republiky, stého výročia Martinskej deklarácie a stého výročia vzniku Československých dráh sa Národní technické muzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami a.s., Železnicami Slovenskej republiky a našim občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky rozhodli pripomenúť si toto významné výročie unikátnym a neopakovateľným medzištátnym projektom nazvaným „Prezidentský vlak“. Tento vlak v čase od 29.6.2018 do 2.9.2018 navštívil rozličné miesta v Českej republike a v Slovenskej republike a verejnosti predstavil salónne vozne vyrobené na prepravu prezidentov Československa. V čase od 2. júla do 14.7. sa vlak pohyboval po Slovensku a vo vybraných miestach si verejnosť mohla prezrieť vystavené salónne vozne.

Súpravu prezidentského vlaku na Slovensku tvorili nasledujúce vozne:

  • salónny vozeň T.G. Masaryka Aza 1-0080,
  • salónny vozeň Františka Ferdinanda d’Este Aza 1-0086 (len 3. a 4.7.),
  • výstavný vozeň Ca 4-5086,
  • salónny vozeň Salon 001 “Svoboda”,
  • salónny vozeň Salon 003 “Husák”,
  • služobný vozeň BDs.

Po celý čas pobytu na Slovensku bol vlak ťahaný najvýkonnejším parným rušňom medzivojnového obdobia, rušňom 486.007 prezývaným Zelený Anton, ktorý je v správe Spolku Výhrevne Vrútky. Rušeň 486.007 bol pri tejto príležitosti náročne zreštaurovaný a uvedený do podoby čo najviac sa približujúcej stavu po vyrobení. Na oprave sa finančne podieľali Železnice Slovenskej republiky, opravu zabezpečovala firma OKV, s.r.o. Martin v spolupráci s členmi Spolku Výhrevne Vrútky.

3. 7. 2018 – Príjazd zvláštneho vlaku na Slovensko

Jazda zvláštneho vlaku sa začala 28.júna 2018 v Prahe, kde bola súprava historických vozňov predstavená oficiálnym hosťom a verejnosti. Súprava v čele s parným rušňom 464.202 absolvovala okružnú jazdu po vybraných staniciach hlavného mesta Českej republiky. Z Prahy sa súprava presunula do Brna, kde bola predstavená verejnosti v dňoch 29.6. až 2.7.2018 v areáli brnenského výstaviska.

Pre nás sa akcia začala v noci z 2.7. na 3.7.2018 presunom súpravy tvorenej rušňom 486.006, ležadlovým vozňom Bac, cisternovým vozňom Rah, vysokostenným vozňom so zásobou uhlia Eas a vlakovým rušňom T 478.2011 z Vrútok cez Bratislavu do Břeclavi.

V utorok 3.7.2018 sa súprava Prezidentského vlaku presunula z Brna do Břeclavi, kde sa k rušňu 464.202 pripojil náš rušeň 486.007 Zelený Anton. Súprava sa následne vydala do Bratislavy. Po slávnostných príhovoroch zástupcov spoločností organizujúcich celú akciu a predstavení vlaku prítomným zástupcom médií bola súprava presunutá do Múzea dopravy, kde si vystavené salónne vozne mohla prezrieť verejnosť.

4. 7. 2018 – Bratislava – Múzeum dopravy

Súprava historických vozňov bola vystavená a dostupná návštevníkom v Múzeu dopravy v Bratislave. Večer bol rušeň 486.007 presunutý do areálu Železničného múzea, kde bolo do tendra doplnené uhlie a voda. Po dozbrojení prevádzkových hmôt  a prevádzkovom ošetrení sa nasledujúci deň ráno rušeň presunul späť do čela súpravy v Múzeu dopravy.

5. – 6. 7. 2018 – Prezidentský vlak v Nitre

Vo štvrtok 5. 7. 2018 sa súprava zvláštneho Prezidentského vlaku presunula z Bratislavy do Nitry po trase Bratislava hl.st. – Šurany – Nitra. Po príjazde súpravy do Nitry boli historické vozne prezentované verejnosti.

V piatok 6. 7. 2018 si po celý deň obyvatelia Nitry a okolia mohli po celý deň prezrieť Prezidentský vlak vystavený na železničnej stanici v Nitre.

7. – 8. 7. 2018 – Prezidentský vlak vo Zvolene

V sobotu 7. 7. 2018 sa Prezidentský vlak presunulo po cez Šurany do Zvolena, kde sa predstavil verejnosti v sobotu popoludní a v nedeľu 8.7.2018 po celý deň.

9. 7. 2018 – Lučenec

V pondelok 9. 7. 2018 zavítal zvláštny vlak so salónnymi vozňami do Lučenca, kde sa rovnako ako v ostatných staniciach predstavil verejnosti.

10. – 11. 7. 2018 – Žilina

V utorok 10. 7. 2018 sa zvláštny vlak presunul po trase Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky – Žilina do Žiliny, kde sa predstavil obyvateľom Žilinské kraja po celý nasledujúci deň. Večer 11.7. sa Zelený Anton presunul vo Vrútok, kde boli do rušňa doplnené prevádzkové hmoty a prebehlo prevádzkové ošetrenie rušňa.

12. – 13. 7. 2018 – Prezidentský vlak v Košiciach

Vo štvrtok 12. 7. 2018 sa súprava zvláštneho vlaku presunula do Košíc po trase Žilina – Vrútky – Liptovský Mikuláš – Poprad – Margecany – Košice. V Košiciach boli salónne vozne prezentované verejnosti 12. a 13. júla 2018. V noci z 13. na 14.7. sa súprava salónnych vozňov presunula cez Bratislavu späť do Českej republiky, kde pokračovali prezentačné akcie.