Železnica pre deti 2008

Členovia Spolku Výhrevne Vrútky už niekoľko rokov dodržiavajú tradíciu pri príležitosti Medzinárodného dňa deti sprístupniť spravované vozidlá verejnosti. V minulosti sa to dialo v rámci Dňa otvorených dverí vo Výhrevni Vrútky. V roku 2008 sme sa rozhodli tradíciu neporušiť a opäť a pochváliť našimi vozidlami. Pretože v roku 2008 uplynulo už 160 rokov od príchodu prvého vlaku na územie Slovenska, rozhodli sme sa našu tradičnú akciu usporiadať vo väčšom rozsahu pod názvom Železnica pre deti. Pretože zástupcovia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK CARGO, a.s.) zamýšľali usporiadať regionálne oslavy 160. výročia železníc na Slovensku v regióne severného Slovenska, dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci.

Prípravy akcie

Prípravy akcie začali už v januári 2008, kedy sme pripravili rámcový scenár akcie a konzultovali ho s pracovníkmi ZSSK CARGO, a.s. Po jeho odsúhlasení sme začali s prípravami. Pretože náš plán obsahoval pomerne veľa jázd mimoriadnych vlakov s historickými vozidlami z viacerých klubov na Slovensku ale aj zo zahraničia, prípravy boli pomerne náročné a zabrali veľa času. Ale snáď všetka táto práca stála za to. Nakoniec, posúďte to sami.

Našim zámerom bolo verejnosti predstaviť historické vozidlá Múzejného a dokumentačného centra ŽSR (MDC) deponované vo Výhrevni Vrútky a spravované členmi Spolku Výhrevne Vrútky. Vzhľadom k mimoriadnosti tejto akcie sme však chceli predstaviť aj iné historické vozidlá. Pretože sme spolupracovali so ZSSK CARGO, chceli sme okrem historických vozidiel predstaviť aj súčasné vozidlá tohto najvýznamnejšieho dopravcu v železničnej nákladnej doprave na Slovensku.

Aby mohla prezentácia takého veľkého počtu vozidiel prebehnúť, bolo ale potrebné pripraviť priestory pre výstavu. Na základe dohody so zástupcami ZSSK CARGO sme sa rozhodli výstavu vozidiel usporiadať v priestoroch zrušeného Rušňového depa vo Vrútkach. Našou úlohou bolo tieto priestory uviesť do slušného stavu. Znamenalo to upratať priestory okolo točne, pretože tam sa ešte niekoľko týždňov pred akciou rozpaľovali nepotrebné vozidlá, pokosiť trávu v celom areáli depa a vôbec, upratať tam. Pretože súbežne sme potrebovali pripravovať vozidlá na jazdy mimoriadnych vlakov, rozhodli sme sa osloviť širokú verejnosť s prosbou o pomoc formou mimoriadnych brigád.

Treba úprimne priznať, že odozva na našu výzvu nebola taká, ako sme očakávali. Napriek tomu sa našla malá skupina odvážlivcov, ktorí pricestovali do Vrútok a boli ochotní svojou troškou prispieť k skrášleniu prostredia. Žiaľ v sobotu 17. apríla 2008 sa proti nám obrátilo aj počasie, pretože dážď znemožnil vykonávať pôvodne plánované práce. Preto sme museli zvoliť náhradný program. Brigádnikov sme rozdelili do menších skupín a pomohli nám pri údržbe respektíve v príprave vozidiel na pripravovanú akciu. Jedna dvojica pomáhala pri výmene uhlíkov v trakčných motoroch na Sergeji, ďalšia dvojica asistovala pri úprave a zakladaní ochranných sít do dýmnice na Šľachtičnej, ďalší čistili Kačenku a 433-ku. Ostatní pomáhali čistiť priestory depa po následkoch rozpaľovania nepotrebných vozidiel.

Pretože pomoc dobrovoľníkov sme potrebovali, rozhodli sme sa brigádu zopakovať aj v ďalších víkendoch. Žiaľ odozva na našu pozvánku bola zanedbateľná. Napriek tomu sa našlo pár ochotných rúk a prišli pomôcť aj v ďalších týždňoch. Brigády naplno prebiehali aj v poslednom týždni pred samotnou akciou. Podarilo sa nám vyčistiť celý priestor medzi Výhrevňou a halami rušňového depa, vyčistiť a natrieť točňu, vyčistiť celý priestor medzi halami a točňou, vykosiť trávu v priestoroch depa. Napriek poriadnemu vypätiu síl sa nám podarilo priestory pripraviť na návštevu verejnosti.

Príprava akcie však neznamenala len čistenie priestorov, ale aj organizáciu ostatných aktivít. Bolo potrebné doladiť množstvo detailov súvisiacich s návozmi vozidiel do Vrútok, s cestovnými poriadkami mimoriadnych vlakov, dohodnúť požičanie osobných aj nákladných vozňov pre mimoriadne vlaky a samozrejme aj presne naplánovať pohyby vozidiel a ďalšie činnosti počas akcie – napríklad čistenie parných rušňov od popola po jazdách a ich zbrojenie vodou, uhlím a olejom. Tieto náročné a pritom neviditeľné prípravné práce zvládol veľmi úspešne Laco Jambor.

Piatok, 30. mája 2008

Program akcie bol veľmi bohatý. Pre nás sa začínal už vo štvrtok 29.mája 2008 návozom vozidiel z Popradu (T 466.0254, M 240.042, ubytovací vozeň a osobné vozne), v piatok 30. mája pokračovali návozy vozidiel z Bratislavy (T 679.019 a osobné vozne MDC pre mimoriadne vlaky), z Poľska (Ty 2-911, SN 61-168 a ubytovací vozeň), zo Zvolena (vozidlá radu 736 a 773). Ako jednotlivé návozy prichádzali, vozidlá z nich sa priebežne umiestňovali na miesto výstavy.

Oficiálny program pre verejnosť sa začal v piatok 30.mája 2008 jazdou mimoriadneho nákladného vlaku pre fotografov po trase Vrútky – Kremnické Bane a späť. V čele vlaku bol dieselový rušeň T 466.0254, ktorý vyrobili v Turčianskych strojárňach v Martine a pred časom bol súčasťou expozície vozidiel Výhrevne Vrútky. V súčastnosti sa o vozidlo starajú a prevádzkujú ho členovia Veterán klubu železníc v Poprade (VKŽ). Nasledujúce fotografie zachytávajú mimoriadny nákladný vlak v rôznych miestach trasy.

Zvláštny nákladný vlak v Kláštore pod Znievom

Zvláštny nákladný vlak v Kremnických Baniach

Sobota, 31. mája 2008

Hlavný program pre verejnosť – najmä pre deti sa konal v sobotu a v nedeľu.Veľkým lákadlom pre milovníkov parných rušňov mali byť hviezdicové jazdy mimoriadnych osobných vlakov z rôznych miest do Vrútok. V sobotu skoro ráno sme preto museli naviezť parné rušne do východzích miest – rušeň 498.022 Českých dráh so súpravou historických vozňov do Čadce a rušeň 486.007 so súpravou novších vozňov do Liptovského Mikuláša. Súpravy do oboch miest navážali elektrické rušne radu E 499.0, ktoré pri ceste do Vrútok viezli požiarne vlaky. Do Čadce súpravu navážala muzeálna E 499.047 a do Liptovského Mikuláša ešte stále prevádzková ale rovnako historická E 499.001. Okolo ôsmej hodiny rannej vyrazili z oboch staníc mimoriadne parné vlaky. Vo všetkých zastávkach sa tešili mimoriadnemu záujmu cestujúcich ale aj okoloidúcich či už na zastávkach kadiaľ vlaky prechádzali, v železničných staniciach alebo na súbežných komunikáciách. Obe súpravy dorazili do Vrútok krátko po pol desiatej a priviezli tam množstvo návštevníkov.

 

Zvláštny vlak z Liptovského Mikuláša do Vrútok

Všetci návštevníci si mohli prezrieť vystavené vozidlá. V priestore okolo točne boli umiestnené parné rušne, pričom vystavované boli vždy všetky vozidlá, ktoré sa aktuálne nezúčastňovali žiadnych jázd. Počas celej akcie bolo vystavené prvé vozidlo sprevádzkované vo Vrútkach – rušeň 433.023, ktoré je v súčasnosti len neprevádzkovým muzeálnym exponátom – bol to tiež jediný parný rušeň vystavovaný v studenom stave. Ostatné parné rušne sú všetky prevádzkyschopné a v čase výstavy boli zakúrené, pretože sa aktívne zúčastňovali na niektorých jazdách.

Rušeň 433:023 vystavený na akcii Železnica pre deti 2008

Krátko po príchode súprav sa na výstavu presunuli aj rušne 486.007 a zanedlho po ňom 498.022 a spolu s už vystavenou Šľachtičnou 475.196 sa tešili zaslúženému záujmu návštevníkov.

Parné rušne 433.023, 475.196, 498.022 s 486.007 vystavené na akcii Železnica pre deti 2008

V druhej časti priestoru okolo točne boli vystavené vozidlá motorovej trakcie – motorový vozeň SN 61-168, ktorý do Vrútok zavítal z Poľskej republiky, muzeálny motorový vozeň M 274.004 Modrý šíp, motorový vozeň M 240.0042 spolu s motorovým rušňom T 466.0254 Pielstick ktoré do Vrútok priviezli kolegovia z partnerského Veterán klubu železníc Poprad.

Motorové vozne vystavené na akcii Železnica pre deti 2008

Vedľa týchto historických vozidiel sa verejnosti predstavoval zástupca modernizovaných motorových jednotiek s riadiacim vozňom – jednotka radu 813-913.

Náš partner pri organizovaní celej akcie – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia – pripravil výstavu aj ďalších rušňov. Vystavená bola väčšina typov rušňov, s ktorými sa možno stretnúť na severnom Slovensku. V priestore depa boli vystavené jednak dieselelektrické rušne radov 721, 751, 736, 770 a 773, jednosmerné elektrické rušne radov 140, 183 a 131, dvojsystémový elektrický rušeň radu 363 a akumulátorový rušeň radu 199.

V priestore pri novej sociálnej budove bola pripravená výstavka iného druhu techniky – historické hasičské striekačky – ručné aj motorové vyrobené v rokoch 1924, 1934 a ďalších a hasičské auto Tatra 805. Na uvedení niektorých z týchto vozidiel do prevádzkového stavu sa tiež podieľali niektorí členovia Spolku Výhrevne Vrútky.

Ručná hasičská striekačka

Ručná hasičská striekačka

Vráťme sa ale k oficiálnemu programu podujatia. Po mimoriadnych parných vlakoch z Liptovského Mikuláša a Čadce do Vrútok prišiel ďalší mimoriadny vlak – tento raz mimoriadny rýchlik zo Zvolena v čele s historickým dieselelektrickým rušňom T 678.012 (Pomaranč). Vlak do Vrútok priviezli členovia Klubu historickej techniky vo Zvolene, ktorí majú tento rušeň v starostlivosti.

Mimoriadny rýchlik zo Zvolena do Vrútok

Po príchode tohto vlaku sa začala oficiálna časť programu – príhovory zástupcov ŽSCS a hostí z Poľska. Po ich príhovoroch vystúpili Turčianske mažoretky.

Príhovory oficiálnych hostí

Vystúpenie Turčianskych mažoretiek

Približne v rovnakom čase bola pre nadšencov parných rušňov a fotografov pripravená ďalšia atrakcia – mimoriadny nákladný vlak v čele s dvomi výkonnými parnými rušňami. V čele 25 vozňového nákladného vlaku bol rušeň 556.036 a na príprahu poľská Ty2 911. Vlak mal pred sebou pomerne náročnú trasu – cestu do Banskej Bystrice a späť. Ako povinný požiarny vlak nasledovala ďalšia zaujímavá súprava – povinná cisterna a vozeň WLAB pre hasičov, boli doplnené 15 nákladnými vozňami. V čele tejto súpravy boli pripravené ďalšie historické rušne: vrútocký Sergej T 679.1168 a Pomaranč T 679.019, o ktorý sa starajú členovia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy z Bratislavy. Vlak vzbudil zaslúženú pozornosť fotografov po celej trase.

Zvláštny nákladný vlak vedený parnými rušňa Ty2-911 a 556.036

Zvláštny nákladný vlak s dieselelektrickými rušňami T 679.019 a T 679.1168 vo funkcii požiarneho vlaku

Po príchode do Banskej Bystrice sa parné rušne vezené Sergejom vydali do Zvolena – otočiť sa na triangli. Na spiatočnú cestu do Vrútok sa rušne vydali v opačnom poradí – ako vlakový rušeň šla poľská Ty2-911, na príprahu potom Štoker 556.036. Podobne si poradie vymenili aj dieselové rušne v čele požiarneho vlaku.

Zvláštny nákladný vlak vedený parnými rušňami 556.036 a Ty2-911

Zvláštny nákladný vlak s dieselelektrickými rušňami T 679.1168 a T 679.019 vo funkcii požiarneho vlaku

A tu vidíte unavenú, špinavú ale spokojnú posádku rušňa 556.036 po návrate z jazdy.

Železnica pre deti 2008 – posádka zvláštneho nákladného vlaku

Pre návštevníkov výstavy, predovšetkým pre deti bol po celý deň pripravený zaujímavá program. Okrem statických ukážok vystavenej techniky, sa záujemcovia mohli povoziť na stanovišti parného rušňa 310.433. Kačenke, ako rušeň prezývame skončila v marci platnosť revízie kotla, ale kvôli tejto akcii sme po dohode s kotlovým komisárom urobili vizuálnu prehliadku kotla a tlakovú skúšku a komisár predĺžil platnosť revízie tak, aby rušeň mohol na našej akcii fungovať. Vďaka tomu mnohým deťom aj dospelým priniesol veľa radosti.

Parný rušeň 310.433 vozil návštevníkov po areáli depa

Deti, ktoré zaujala hasičská technika sa mohli zabaviť pri stánkoch dobrovoľných hasičov z Priekopy, ktorí pre deti pripravili súťaže – “zostreľovanie” plechoviek prúdom vody z hasiaceho prístroja, beh s požiarnou hadicou. Pre záujemcov boli pripravené ukážky záchranárskej techniky hasičov. Popoludní, prišli aj profesionálni hasiči a návštevníkom predviedli ukážku vyprosťovania cestujúcich z havarovaného automobilu.

Zostreľovanie plechoviek prúdom vody

Ukážka zásahu záchranárov

Ukážka zásahu záchranárov

Ukážka zásahu hasičov

Ukážka zásahu hasičov

Pri organizovaní akcie nám významne pomohli aj príslušníci Železničnej polície. Okrem usporiadateľskej služby prezentovali na výstave svoj stánok s ukážkami výstroje zásahovej jednotky. Súčasťou ich prezentácie bola aj ukážka bojových umení. Stánok policajtov sa rovnako ako iné atrakcie tešil zaslúženej pozornosti detí aj dospelých.

Stánok Železničnej polície s ukážkami výstroje policajtov

Ukážka zásahu policajtov

Po návrate parných rušňov z jazdy boli postupne vyzbrojené vodou a uhlím a presunuli sa do priestoru točne, kde sa pripravili na nočné fotografovanie. Pre fotografov sme tak pripravili ďalšiu atrakciu, ktorá doteraz vo Vrútkach nebola obvyklá.

 

Nedeľa, 1. júna 2008

Akcia Železnica pre deti pokračovala aj v nedeľu 1.júna 2008. Na výstave sa zúčastňovali všetky nejazdiace rušne. Podobne ako na sobotu, aj na nedeľu boli naplánované jazdy mimoriadnych vlakov. Prvý vlak vychádzal z Vrútok a smeroval do Kremnice. V jeho čele boli zapojené rušne 498.022 ako vlakový rušeň a 475.196 ako rušeň príprahový.

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Vrútok do Kremnice

Železnica pre deti 2008 – odchod zvláštneho vlaku z Vrútok do Kremnice

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Vrútok do Kremnice

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Vrútok do Kremnice

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Vrútok do Kremnice

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Vrútok do Kremnice

Z Prievidze do Vrútok sa vydal ďalší mimoriadny vlak vedený rušňom 464.001, ktorý do prevádzkového stavu uviedli a teraz ošetrujú a prevádzkujú členovia Prievidzského parostrojného spolku. Oba mimoriadne vlaky sa stretli v stanici Horná Štubňa, kde pripravili cestujúcim oboch vlakov aj ostatným divákom zaujímavé pohľady počas posunu v stanici Horná Štubňa a dopĺňaní vody do Ušatej.

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Prievidze do Vrútok

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Prievidze do Vrútok

Železnica pre deti 2008 – zvláštny vlak z Prievidze do Vrútok

Železnica pre deti 2008 – stretnutie zvláštnych vlakov v Hornej Štubni

Po skončení posunu a dozbrojení vody sa oba mimoriadne vlaky vydali do cieľových staníc – Šľachtičná s Albatrosom do Kremnice a Ušatá do Vrútok.

Po príchode mimoriadneho vlaku do Kremnice sa cestujúci vydali na prehliadku mesta a rušňová čata preposunovala rušne na opačný koniec vlaku. Potom si mohli chvíľu oddýchnuť a pripraviť sa na spiatočnú cestu. Cesta späť prebehla štandardne len s malým problémom, kedy sa počas jazdy pretrhla gumená brzdová hadica na jednom z historických vozňov. To spôsobilo núdzové zastavenie vlaku, pričom časť zostala stáť v tuneli. Poruchu sa však v priebehu niekoľkých minút podarilo opraviť a vlak mohol s malým meškaním pokračovať ďalej.
Cestujúci mimoriadneho vlaku z Prievidze si zatiaľ vo Vrútkach mohli pozrieť vystavené rušne, pozrieť si hasičskú techniku odviezť sa na stanovišti parného rušňa alebo sa zabaviť pri rôznych atrakciách alebo občerstviť. Popoludní sa Ušatá s historickým vlakom vydala na spiatočnú cestu do Prievidze, kam aj bez najmenších problémov dorazila.

Poďakovanie

Takúto rozsiahlu akciu sa nám podarilo zorganizovať a úspešne absolvovať len s pomocou mnohých ochotných rúk. V prvom rade treba oceniť prácu všetkých členov Spolku Výhrevne Vrútky. Na jazdy perfektne pripravili všetky parné rušne Peter Szépe a Matej Richtarčík s pomocníkmi, ktorí sa aktívne zúčastňovali aj čistenia priestorov Výhrevne aj celého rušňového depa a spolu s nimi Dušan Vaňko, Ľubo Vaňko, Jaro Černý a Laco Jambor. Posledný menovaný si zaslúži obrovské poďakovanie za mravčiu prácu pri organizovaní všetkých jázd, spracovaní cestovných poriadkov, plánovaní prepráv všetkých vozidiel do Vrútok a späť, pri organizovaní prevádzkového ošetrenia rušňov po jazdách a ďalších organizačných činnostiach.
Na tomto mieste chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí zareagovali na našu výzvu a zúčastnili sa jarných brigád vo Výhrevni a pomohli nám pripraviť vozidlá a areál depa na akciu.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom spoluorganizátora celej akcie – Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorí pomohli pri organizačnom zabezpečení akcie, pomohli personálom aj zúčastnenými a prezentovanými vozidlami. A výrazne pomohli pri financovaní celej akcie. Na úspechu sa však výrazne podieľali aj ďalšie železničné spoločnosti: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zapožičaním osobných vozňov umožnila bezproblémové jazdy mimoriadnych vlakov, Železnice Slovenskej republiky zasa odpustením poplatkov za dopravnú cestu vôbec umožnili jazdu toľkých mimoriadnych vlakov. Bez prispenia týchto spoločností by sa akcia buď neuskutočnila vôbec, ale len vo veľmi obmedzenej podobe.
Veľké poďakovanie treba vysloviť aj na adresu členov Dobrovoľného hasičského zboru z Priekopy, ktorí pomohli pri organizácii programu v priestoroch rušňového depa, pri ozvučení areálu a ktorí sa postarali aj o naplnenie hladných a smädných žalúdkov návštevníkov akcie aj personálu.
Pri ďakovaní nesmieme zabudnúť ani na ochotných členov Klubu priateľov železníc pracujúceho pri Žilinskej univerzite, ktorí ochotne pomohli pri jazdách mimoriadnych osobných vlakov predajom cestovných lístkov a zaisťovaním bezpečnosti cestujúcich.
Na úspešnom priebehu celej akcie sa však podieľali aj členovia iných dobrovoľných klubov starajúcich sa o historické železničné vozidlá – konkrétne chceme poďakovať za spoluprácu pri jazdách mimoriadnych vlakov a vystavenie vozidiel členom Veterán klubu železníc z Popradu, členom Klubu historickej techniky zo Zvolena, členom Prievidzského parostrojného spolku z Prievidze, členom Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava – Východ. Ďakujeme aj našim zahraničným priateľom a kamatárom z klubu Steam Story Agency z Prahy a priateľom z Poľskej republiky zastupujúcim Skanzen koľajových vozidiel v Chabowke.
Nakoniec chceme poďakovať všetkým subjektom, ktorí nám bez nároku na odmenu pomohli s propagáciou našej akcie – Mgr. Michalovi Vankovi z reklamnej spoločnosti VL Media a kolegom zo serverov zaoberajúcich sa železničnou problematikou – vlaky.net a railpage.net.
V tomto článku boli použité fotografie nasledujúcich autorov:

  • Marian Handrik
  • Ladislav Jambor
  • Vlado Majerský
  • Igor Molnár
  • Peter Nagy
  • Jozef Pilko
  • Milan Vojtek
  • Beáta Želtvayová

Za všetky fotografie ďakujeme.

Na záver

Zorganizovanie tejto akcie nás stálo veľa úsilia, času a aj peňazí. Dúfame však, že všetkým zúčastneným sa vo Vrútkach páčilo a že nám zachovajú priazeň a zavítajú aj na ďalšie akcie organizované členmi nášho spolku. A pretože jeden článok nemôže obsiahnuť všetko čo sa vo Vrútkach na prelome mája a júna 2008 dialo, môžete sa o našej akcii dočítať aj na iných stránkach. Výber článkov prinášame tu:

Vrútky 2008

Vrútky byly hlavním městem páry

Vrútky byly hlavním městem páry II

Železnica pre deti alebo víkendová akcia vo Výhrevni Vrútky – I. časť

Železnica pre deti alebo víkendová akcia vo Výhrevni Vrútky – II. časť

Mimoriadne vlaky vedené historickými rušňami na podujatí Železnica pre deti

Deň deti so železnicou pohľadom Andyho a Peťa.

Železnica pre deti : deň nultý.

Železnica pre deti : deň prvý.

Galéria fotografií

Železnica pre deti : deň druhý.