Parný rušeň 556.036

Dvojvalcový nákladný parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1952, výrobca – Škoda Plzeň. Rušeň aktuálne nemá platnú tlakovú skúšku kotla a prebieha na ňom výmena kotlových rúr.

Viac o rušni

Rušeň radu 556.0

Rušeň radu 556.0

Konštrukcia rušňa radu 556.0 vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v čase, kedy sa rýchlo zvyšovali nároky národného hospodárstva na dopravu a ...
Konštrukcia rušňov radu 556.0

Konštrukcia rušňov radu 556.0

Skúsenosti s konštrukciou a prevádzkou rušňov radu 475.1 boli využité pri stavbe kotla, ktorý je zhodný, s termosifónom Nicholson, spaľovacou komorou, n...