Železnica pre deti 2018

Členovia Spolku Výhrevne Vrútky v roku 2018, na ktorý pripadajú oslavy 170 rokov železníc na Slovensku a oslavy 100 rokov od vzniku Československa a teda aj samostatných československých železníc, pripravili jubilejný 20. ročník tradičnej akcie Železnica pre deti. V sobotu 2. a v nedeľu 3. júna 2018 v priestoroch Rušňového depa vo Vrútkach predstavili historické železničné vozidlá, ktoré spravujú. Pravidelnú prezentáciu historických aj súčasných železničných vozidiel pripravili členovia Spolku Výhrevne Vrútky s podporou Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

 

Príprava akcie

Akcii samotnej predchádzali týždne príprav. Jednak bolo potrebné dohovoriť účasť vozidiel s partnerských klubov – z Klubu historických koľajových vozidiel z Popradu a z Klubu historickej techniky zo Zvolena. Bolo potrebné spracovať, dohodnúť a s kompetentnými zložkami ŽSR odsúhlasiť cestovné poriadky všetkých plánovaných zvláštnych vlakov. Zo zástupcami našich sponzorov bolo treba dohodnúť účasť železničných vozidiel na výstave a súčasne zapožičanie nákladných vozňov pre zvláštne požiarne vlaky.

Okrem toho bolo treba pripraviť na výstavu všetky vystavované rušne – rušne bolo treba vyčistiť a vyleštiť lak, bolo treba vyčistiť aj osobné vozne zaradené do zvláštnych vlakov. Samozrejme bolo treba pripraviť aj areál výstavy – celé rušňové depo bolo treba vykosiť a vyčistiť.

Na všetkých týchto prácach sa podieľali členovia nášho spolku ale výraznou pomocou pre nás boli aj opakované brigády členov Klubu priateľov železníc pracujúceho na Žilinskej univerzite.

Výstava rušňov

Na akcii sme tradične predstavili historické vozidlá Železničného múzea SR spravované členmi Spolku Výhrevne Vrútky. Rovnako ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa predstavili aj vozidlá niektorých klubov zo Slovenska. Okrem historických vozidiel sa prezentovali aj v súčasnosti používané železničné vozidlá partnerov akcie – Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a Železničnej spoločnosti Slovensko.

Návštevníci si  mohli v priestoroch rušňového depa pozrieť vystavené parné rušne 433.023, 475.196, 556.036 a 477.013 (Klub historických železničných vozidiel Poprad). Posledné dva rušne neboli vystavené po celý čas výstavy, pretože sa objavovali v čele zvláštnych osobných vlakov vypravených v rámci tejto akcie.

Návštevníci si mohli prezrieť aj vozidlá motorovej trakcie 749.246, 749 248, T 679.1168, T 466.0253 (KHT Zvolen) a T 466.0254 (KHŽV Poprad) a vozidlá elektrickej trakcie E 499.047 a E 669.2133.

Okrem historických vozidiel bolo vystavených aj niekoľko vozidiel ZSSK a ZSSK Cargo.

Atrakcie pre deti

Súčasťou akcie bola aj výstava hasičskej techniky. Dobrovoľní hasiči z Martina-Priekopy pripravili okrem výstavky hasičskej techniky aj zábavu pre deti – deti si mohli vyskúšať prúdom vody zostreliť zoradené plechovky, pozrieť si výstavku ručných strelných zbraní a prezrieť si vystavené rezy strelivom. V areáli boli okrem občerstvenia pripravené aj ďalšie atrakcie pre deti.

Počas akcie boli pre návštevníkov sprístupnené modelové koľajiská Klubu železničných modelárov z Vrútok

Modelové koľajisko modelovej veľkosti TT Klubu železničných modelárov Vrútky

Zvláštne vlaky

Veľkým lákadlom pre návštevníkov akcie boli jazdy mimoriadnych vlakov vedených historickými vozidlami

V sobotu 2. júna 2018 sa najskôr mohli cestujúci odviezť zvláštnym osobný vlak zo Žiliny do Vrútok. Zvláštny vlak mal v čele s parný rušeň 477.013.

O niečo neskôr bol vypravený ďalší zvláštny osobný vlak – tento raz mal v čele parný rušeň 556.036 a smeroval z Vrútok do Kremnice. Povinný požiarny vlak tvorila súprava prázdnych nákladných vozňov ťahaných dvojicou historických rušňov radu T 466.0 – konkrétne rušňami T 466.0253 a T 466.0354.

V nedeľu 3. júna 2018 bol najskôr opäť vypravený zvláštny osobný vlak zo Žiliny do Vrútok, ktorý viezol rovnako ako v sobotu parný rušeň 477.013. Po oba dni bol požiarny vlak zabezpečený len elektrickým rušňom E 669.2133, ktorého posádku okrem rušňovodiča tvorili aj profesionálni hasiči.

Pre návštevníkov, ktorí mali záujem o dlhšiu jazdu bol následne vypravený zvláštny osobný vlak z Vrútok do Harmanca-jaskyne, ktorý odviezla dvojica dieselelektrických rušňov 749.246 a 749.248.

Po oba dni bola pre návštevníkov akcie zabezpečená kyvadlová doprava medzi stanicami Vrútky, osobná stanica a Vrútky, nákladná stanica. Cestujúcich každé dne hodiny prepravovala dvojica motorových vozňov M 131.1443 a M 151.0004 s prívesným vozňom.

Reportáž o akcii bola odvysielaná na stanici STV1

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/157889#2568

Pri zabezpečení jázd mimoriadnych vlakov nám pomohli naše partnerské kluby zo Slovenska:

Spoluorganizátormi akcie boli:

  • Železnice Slovenskej republiky, a.s.,
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
  • Hasičský zbor Priekopa,
  • Klub železničných modelárov Vrútky.

Akciu ďalej podporili:

  • ŽOS Vrútky, a.s.,
  • Železničná polícia,
  • OKV, spol. s r.o. Martin,
  • MTH Integra s.r.o. Vrútky,
  • VL MEDIA, spol. s.r.o Martin

Mediálnu podporu poskytli: vlaky.net a railpage.net