O nás

Spolok Výhrevne Vrútky (SVV) je nezávislým a samostatným občianskym združením, ktoré združuje občanov so záujmom o históriu železničnej dopravy. SVV pôsobí v areáli Rušňového depa vo Vrútkach, kde sú uložené historické železničné vozidlá a historická železničná technika. Areál nesie názov Výhrevňa Vrútky.

Hlavným cieľom činnosti členov SVV je napomáhať pri ochrane , záchrane, renovácii a prezentácii historicky cennej železničnej techniky. Pri napĺňaní tohto cieľa členovia SVV aktívne spolupracujú so Železničným múzeom Slovenskej republiky a ďalšími subjektmi s obdobným zameraním.