Návšteva spisovateľov vo Výhrevni

Turčianska knižnica v Martine každoročne organizuje literárne podujatie Martinská poetická jeseň, na ktorom sa schádzajú literárni tvorcovia, členovia literárnych klubov a spolkov a prezentujú tam svoju tvorbu. Účastníci sú z rôznych kútov Slovenska, Moravy a Čiech. Stretnutia sa zúčastňuje aj autorka z Poľska. V rámci sprievodného programu sa organizátori snažia účastníkom každý rok predstaviť iné prírodné krásy a zaujímavosti Turca a každý ročník podujatia organizujú v inej lokalite Turca. V roku 2022 sa organizátori rozhodli účastníkom zorganizovať technicky zameranú exkurziu v priestoroch rušňového depa vo Vrútkach, kde si hostia mohli pozrieť historické železničné vozidlá v správe členov Spolku Výhrevne Vrútky a dozvedieť sa aj technické detaily o konštrukcii a funkcii historických rušňov.

Návštevníci exkurzie na ceste do areálu Výhrevne

Návštevníkov v rámci exkurzie sprevádzal Peter Nagy, ktorý účastníkom v krátkosti opísal históriu železnice a železničného opravárenstva vo Vrútkach, uviedol ich do 30 ročnej histórie činnosti Spolku Výhrevne Vrútky ale predovšetkým im ukázal a opísal historické rušne umiestnené v areáli rušňového depa. Účastníci si so zaujatím z blízka pozreli parné a dieselové rušne v opatere členov nášho Spolku, tí mladší z nich neváhali vyliezť na rušne a pozrieť si pracoviská rušňovodičov zblízka, pričom svojmu sprievodcovi kládli množstvo zvedavých otázok. Niekoľkí účastníci sa pochválili svojimi rodinnými väzbami na železnicu a prejavovali veľmi intenzívny záujem o vystavené rušne.

Úvodné slovo sprievodcu návštevníkom

Účastníci exkurzie pri motorovom vozni M 262.128.

Spoločná fotografia účastníkov pred rušňom 556.036.

Hoci návštevníci v priestoroch depa strávili len necelé dve hodiny a určite si nemohli detailne pozrieť všetky vozidlá, pri odchode nešetrili superlatívmi. Veľmi pozitívne hodnotili návštevu a popriali členom nášho Spolku veľa úspechov pri ďalšej starostlivosti o historickú techniku.