Elektrické rušne

Elektrické rušne spravované členmi Spolku sú zástupcami radov, ktoré boli bežne v prevádzke na tratiach severného Slovenska. Oba elektrické rušne sú rušne určené pre jednosmernú elektrickú trakčnú sústavu, oba rušne sú majetkom Železničného múzea Slovenskej republiky a členovia Spolku ich majú v dlhodobom prenájme. Rušne používame najčastejšie na návozy parných rušňov na miesto konania jazdy zvláštneho vlaku, na zabezpečenie nevyhnutného protipožiarneho vlaku a výnimočne aj na vozbu zvláštnych historických vlakov.

Členovia SVV aktuálne spravujú nasledujúce elektrické rušne:

Elektrický rušeň E 499.047

Elektrický rušeň E 499.047

Univerzálny jednosmerný elektrický rušeň pre trakčnú napájaciu sústavu 3000 V vyrábaný od roku 1951. Rušne boli určené na vozbu rýchlikov, osobných vlakov...
Elektrický rušeň E 669.2133

Elektrický rušeň E 669.2133

Elektrický rušeň určený pre nákladnú dopravu na tratiach elektrifikovaných jednosmernou trakčnou napájacou sústavou 3000V.