Motorové rušne

Významnou skupinou rušňov v správe Spolku Výhrevne Vrútky sú motorové rušne rôznych konštrukcií. Časť spravovaných rušňov je majetkom Železničného múzea Slovenskej republiky a náš klub ich má len zapožičané, zvyšná časť rušňov je vo vlastníctve nášho klubu. Rušne používame pri jazdách zvláštnych vlakov a vlastné vozidlá SVV výnimočne aj na komerčné účely.

Členovia SVV aktuálne spravujú nasledujúce motorové rušne:

Motorové rušne 749 (749 248 a T 478.2011)

Motorové rušne 749 (749 248 a T 478.2011)

Dieselové rušne s elektrickým prenosom výkonu so zabudovaným elektrickým vykurovaním súprav. Rušne vznikli v rokoch 1993 až 1996 rekonštrukciou z rušňov pô...
Motorový rušeň T 211

Motorový rušeň T 211

Dvojnápravový dieselový rušeň s mechanickým prenosom výkonu určený najmä na posun v depách prípadne v staniciach. Rušne sa vyrábali v rokoch 1957 - 1962 v...
Motorový rušeň T 435.093

Motorový rušeň T 435.093

Štvornápravový dieselový rušeň s elektrickým prenosom výkonu vyrábaný v rokoch 1958 - 1962 určené najmä na posun, prípadne vozbu ľahkých nákladných vlak...
Motorový rušeň T 679.1168

Motorový rušeň T 679.1168

Výkonný dieselelektrický rušeň sovietskej konštrukcie vyrábaný od roku 1964 určený pre vozbu ťažkých nákladných vlakov.