Obzretie za rokom 2023

Aký bol pre nás rok 2023? Podľa nášho názoru, napriek neľahkým podmienkam, v ktorých náš klub funguje, bol uplynulý rok veľmi úspešný. Napokon, posúďte sami. Tento príspevok je stručným zhrnutí toho, ako sa nám darilo v roku 2023 napĺňať naše plány.

V uplynulom roku sa nám podarilo úspešne absolvovať všetky jazdy zvláštnych vlakov určených verejnosti ale aj jazdy privátne realizované na špeciálne objednávky. Okrem toho sme boli veľmi úspešní aj v opravách našich vozidiel a podarilo sa nám naplniť väčšinu našich plánov.

Jazdy zvláštnych vlakov

V roku 2023 sa uskutočnilo pomerne veľa jázd zvláštnych vlakov, pritom časť z nich bola určená verejnosti, ďalšia časť bola realizovaná na objednávku alebo pozvanie niektorého partnerského klubu.

Február

Jazdy zvláštnych vlakov v uplynulom roku začali už vo februári . Na začiatku februára sme sa pomyselne vrátili do sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď sme na objednávku zahraničných fotografov odviezli zvláštny vlak po krásnych a fotogenických tratiach Horehronia. Súpravu historického vlaku tvoril parný rušeň 475.196 Šľachtičná, historické osobné vozne Aa a Bai ŽMSR a 4 vozne nášho Spolku – 2 Bac, BDs a Aa, ktoré v roku 2022 dostali nový lak v dnes už historickej farebnej schéme, v akej jazdili v pravidelnej prevádzke v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia.

Na prelome februára a marca sme sa zúčastnili natáčania 6-dielneho seriálu z obdobia Slovenského štátu nakrúcaného na motívy knihy Heather Morrisovej Tetovač z Auschwitzu. Scény do tohto filmu sa natáčali na niekoľkých lokálnych železničných tratiach západného Slovenska.

Máj

Víkend v predvečer Medzinárodného dňa detí je obvyklým termínom, kedy pre verejnosť organizujeme pravidelnú akciu Železnica pre deti. Pretože priestory rušňového depa, v ktorom sme akciu organizovali v minulosti sú pre verejnosť neprístupné, aj v tomto roku sme sa obmedzili len na jazdu mimoriadneho parného vlaku. V sobotu 27. mája sa na cestu do Kremnice vydal zvláštny vlak vedený rušňom 486.007 Zelený Anton, pričom súpravu vlaku tvorili vozne nášho Spolku BDa, 2x Bac, ABa a Aa.

Jún

O dva týždne neskôr – počas víkendových dní 10. a 11. júna 2023 sme sa s našimi vozidlami zúčastnili osláv 150 rokov trate Zvolen – Banská Bystrica a 150 rokov trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. V rámci týchto osláv sme v sobotu 10.6.2023 našimi rušňami 486.007 Zelený Anton a 475.196 Šľachtičná odviezli 2 zvláštne parné vlaky medzi Zvolenom, nákl. st. a Banskou Bystricou a v nedeľu 11.6.2023 náš motorový vozeň M 262.0128 Dvašesťdvojka spolu s M 131.1053 Hurvínek odviezli historický motorový vlak na trase Zvolen – Banská Štiavnica a späť.

Júl

Mesiac júl sa niesol v znamení jázd pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Banskobystrického kraja Turizmus, ktorá používa marketingovú značku Za horami za dolami. Prvou jazdou bola jazda zážitkového vlaku pod názvom Expres Za horami za dolami. Cestujúci expresu, ktorého súpravu tvorili rušeň 749.248 Cecaňa, reštauračný a dva ležadlové vozne, doplnené služobným a lôžkovým vozňom pre personál vlaku strávili vo vlaku 3 dni a 2 noci a v dňoch 30.6. až 2.7. prešli viac ako 600 km, navštívili 5 regiónov banskobystrického kraja a organizátori im cestovanie spríjemnili zážitkami, ako prehliadka hradu v Slovenskej Ľupči, turistika v Slovenskom raji, wellness v kúpeľoch Číž, ochutnávka remeselného piva Franz v pivovare v Lučenci alebo komentovaná prehliadka Kremnice. Slovenské médiá dali tejto akcii prívlastok „slovenský Orient Expres“.

Na konci júla a v polovici augusta sme pre rovnakého organizátora vypravili ďalšie dva mimoriadne vlaky. Tieto zážitkové vlaky pod názvom Expres 34 tunelov boli vedené po krásnych tratiach stredného Slovenska z Banskej Bystrice cez Harmanec, Kremnicu a Zvolen späť do Banskej Bystice. Súpravu oboch zvláštnych vlakov tvorili motorové vozne M 274.004 Modrý šíp, M 262.0128 Kredenc a prívesný vozeň Calm.

August

Druhý augustový víkend sme sa zúčastnili ojedinelej akcie – medzinárodného stretnutia „Bobín“. V priestoroch depozitára Múzea ČD v Olomoucu sa konalo stretnutie elektrických rušňov radu E 499.0 prezývaných Bobina. Súčasťou akcie bolo okrem prehliadky zúčastnených aj množstvo jázd zvláštnych osobných a nákladných vlakov vedených týmito rušňami po tratiach v okolí Olomouca.

O týždeň neskôr – v dňoch 18. až 20.8.2023 sme absolvovali našu letnú akciu pod názvom Prázdniny v Slovenskom raji. Mimoriadny prázdninový vlak, ktorého súpravu tvoril rušeň 749.248, služobný vozeň BDa, dva ležadlové vozne Bac, a lôžkový vozeň WLAB, šiel po trase Vrútky – Banská Bystrica – Brezno – Telgárt – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Mlynky a späť.

September

Prišiel september a s ním niekoľko časovo náročných akcií. Prvou bola naša účasť na pravidelne organizovanom stretnutí historických železničných vozidiel v areáli Železničného múzea SR na v priestoroch rušňového depa Bratislava východ. V dňoch 9. a 10. septembra sa konal už 23. ročník tohto stretnutia, ktorý bol súčasťou osláv 175. výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Náš klub sa stretnutia zúčastnil s parnými rušňami 475.196 Šľachtičná a 486.007 Zelený Anton, s motorovým rušňom 749.248, motorovými vozňami M 274.004 a M 262.0128, prívesným vozňom Calm a našou súpravou osobných vozňov typu Y (Aa, ABa, 2x Bac). Naše parné rušne sa už tradične objavili v čele niektorých mimoriadnych parných vlakov. Parný vlak z Leopoldova do Bratislavy priviezol rušeň 486.007, výletný parný vlak na trase Bratislava východ – Senec a späť viezol rušeň 475.196, ktorý spolu s rušňom 477.013 viezol aj okružný parný vlak po Bratislavských spojkách. Naše motoráky viezli aj mimoriadny motorový vlak na trase Dunajská Streda – Bratislava východ.

Našou ďalšou septembrovou akciou bola jazda zvláštneho parného vlaku vypraveného v rámci osláv 25. výročia otvorenia Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie ŽSR (ÚIVP) v Strečne. Zvláštny vlak tvorený súpravou vozňov WLAB, BDa, WRab a 2x Bac v čele s rušňom 475.196 šiel po trase Vrútky – Kremnica – Hronská Dúbrava – Zvolen – Banská Bystrica – Harmanec jaskyňa – Vrútky.

V rovnakom týždni – v dňoch 23. a 24. septembra 2023, sme sa na pozvanie našich priateľov zo Spolku železničnej nostalgie Česká Lípa zúčastnili akcie Speed Festival Česká Lípa. Akcie sme sa zúčastnili s našimi rušňami E 499.047 Bobina, T 679.1168 Sergej a 475.196 Šľachtičné a našou súpravou osobných vozňov BDa, Aa, ABa, 2-Bac a WLAB. V rámci akcie sme odviezli niekoľko mimoriadnych osobných aj nákladných vlakov.

December

Jednou z posledných jázd v roku 2023 bola jazda zvláštneho motorového vlaku pod názvom Štiavnická Anča zo Zvolena do Banskej Štiavnice a späť. Jazda sa konala v sobotu 9.12.2023 na pozvanie našich priateľov z Klubu historických vozidiel vo Zvolene.

Poslednou našou jazdou v roku 2023 bola tradičná rozlúčková jazda, konaná podľa tradície v závere roka. Tento raz sa konala v sobotu 30.12.2023 na trase Vrútky – Oravský Podzámok a späť a oproti minulým rokom vlak tvorila nie úplne tradičná súprava motorových vozňov – M 274.004 s prívesným vozňom Calm, M 262.0128 a 811.007.

Opravy vozidiel

V roku 2023 sme svoje sily sústredili na prácu na viacerých vozidlách. Niektoré práce sme doviedli až do úspešného konca, iné boli len čiastkovými prácami, na ktoré budeme nadväzovať v budúcom roku.

Hneď na začiatku roka absolvoval kotol rušňa 486.0047 pravidelnú revíziu, v rámci ktorej sme vykonali úspešnú tlakovú skúšku kotla. Na jar sa nám podarilo na betónovej ploche pred plechovou halou postaviť portálový žeriav, ktorý nám pomáha pri manipulácii s ťažkými bremenami. Ale väčšinu našej energie sme venovali nasledujúcim opravám.

Oprava kotla na rušni 556.036

Jednou v významných aktivít, ktorým sme sa venovali v priebehu uplynulého roka bola výmena všetkých kotlových rúr v parnom kotli rušňa 556.036. Časť rúr – plameníc v spodnej časti kotla bola vymenená v roku 2009, zvyšné rúry boli naposledy menené pri oprave kotla v roku 1988 v Českých Veleniciach. Preto sme sa rozhodli z kotla vybrať všetky rúry, zrevidovať steny kotla a opraviť drobné poškodenia pecnej rúrkovnice. Z kotla sme najskôr za pomoci našej techniky vytiahli všetky žiarnice a plamenice z centrálnej časti kotla, potom aj zostávajúce plamenice.

Po odstránení všetkých kotlových rúr nasledovalo vyčistenie vnútorných stien od nánosov vodného kameňa, vybrúsenie rúrkovníc a vyvarenie drobných porúch v rúrkovniciach, ktoré vznikli počas prevádzky alebo pri minulých opravách. Nasledovala ultrazvuková diagnostika kotlových stien a rúrkovníc, ktorá preukázala dostatočnú hrúbku stien kotla a ich dobrú kondíciu, ktorá dáva predpoklad dlhej funkčnosti kotla.

Nasledovalo postupné vloženie 33 žiarnic a 101 plameníc. Každú z rúr sme pred vložením do kotla museli skrátiť na potrebnú dĺžku a obrúsiť koniec, aby ju bolo možné jednoduchšie zatiahnuť do kotla. Po vložení rúr nasledovalo rozvalcovanie rúr v rúrkovnici a ich privarenie. Po výmene rúr sme ešte vymenili časť rozperiek v skriňovom kotli a následne sme vykonali úspešnú tlakovú skúšku kotla.

Oprava rušňa 750.182

Ďalším vozidlom z našej flotily, ktorého uvedeniu do prevádzky sme sa venovali v uplynulom roku je dieselelektrický rušeň 750.128, ktorý sme zakúpili v roku 2019 v nefunkčnom stave. V minulých rokoch sme s objektívnych príčin rušeň opravovať nemohli, tento rok sme sa do prác pustili s o to väčšou intenzitou. V minulom roku sme z rušňa vybrali spaľovací motor spoločne s generátorom a pretože generálna oprava motora bola nad naše technické možnosti, zadali sme opravu ŽOS Zvolen. My sme zatiaľ pokračovali prácami na skrini rušňa – demontovali sme tlmič výfuku, vyvarili sme hrdzavé miesta na streche, vyčistili sme motorový priestor, demontovali strechu motorového priestoru, nechali sme ju opieskovať a strojovňu sme nastriekali základnou farbou aj vrchným sivým lakom. Na jeseň sme rušeň prepravili do Zvolena, kde dostal nový lak podľa farebnej schémy, v ktorej jazdil v 90.rokoch.

Oprava a sprevádzkovanie motorového vozňa 811.007

V roku 2019 sme okrem rušňa 750.182 zakúpili aj motorový vozeň 811.007, ktoré bol v tom čase tiež v nefunkčnom stave. V tomto roku sme sa rozhodli sprevádzkovať aj tento rušeň. Bolo potrebné vykonať revíziu motora, podvozku a ďalších častí vozňa, aby sme našli všetky chyby, ktoré mal motorák a jednotlivé poruchy postupne odstrániť. Naše práce na vozni pokročili najmä v druhej polovici roka, kedy už bola väčšina chýb odstránená a motorový vozeň mohol dostať nový lak. Podobne ako v prípade rušňa 750.182 sme sa aj v prípade tohto motorového vozňa rozhodli pre farebnú schému v akej jazdil po vyrobení v 90. rokoch minulého storočia ešte vo farbách ŽSR. Po prvých skúšobných jazdách sme motorový vozeň vyskúšali aj na dlhšej trase, pri jazde z Vrútok do areálu Železničného múzea SR v depe Bratislava východ. Motorový vozeň zvládol túto cestu bez najmenších problémov.

Oprava skrine motorového rušňa T 211

V roku 2023 sme pokračovali aj v oprave nášho malého posunovacieho rušňa T 211. Na rušni v predchádzajúcom roku došlo k poškodeniu hardy spojky a tak sme sa popri tejto oprave rozhodli zrevidovať aj spaľovací motor a opraviť skriňu rušňa. Plánované opravy sme uskutočnili a podarilo sa nám skriňu rušňa a podvozok opieskovať a nastriekať základnou farbou. V spoločnosti OKV Martin rušeň dostane nový vrchný lak a súčasne bude obnovená výdreva podlahy a obklad stien na stanovišti rušňovodiča.

Striekanie podvozku rušňa E 499.047

Roky muzeálnej prevádzky rušňa E 499.047 sa podpísali na stave jeho podvozku. Účasť na pripravovanom stretnutí Bobín v auguste a fakt, že od lakovania rušňa uplynulo 25 rokov, boli pre nás dobrým dôvodom obnoviť náter podvozku tohto rušňa. Preto sme podvozok vyčistili, odmastnili a nastriekali novým lakom. Nový náter dostali aj pôvodne červené obruče kolies.

Striekanie podvozku rušňa E 499.047.
Foto: Šimon Akantis

Oprava a striekanie vozňa ABa

V minulom roku sa nám do tmavozeleného laku podarilo nastriekať dva zo zakúpených vozňov typu Y – vozeň Aa a BDa, v tomto roku nový lak dostal ďalší z vozňov – vozeň ABa. Pred samotným nalakovaním bolo potrebné opraviť drobné defekty na skrini vozňa, nasledovalo lakovanie skrine a náter strechy. Nakoniec dostali nový náter aj podvozky nielen tohto vozňa ale aj vozňov striekaných v závere minulého roka.