Konštrukcia rušňov radu T 679.1

Skriňa rušňa je uložená na dvoch trojnápravových podvozkoch s usporiadaním náprav Co´Co´. Medzi dvomi koncovými kabínami rušňovodiča je strojovňa, v ktorej je umiestnený dvojtaktný dvanásťvalcový naftový motor, jednosmerný trakčný generátor, pomocné stroje, chladiace zariadenie a vysokonapäťová kobka s riadiacimi zariadeniami. Obe kabíny rušňovodiča sú od strojovne oddelené hrubými protihlukovými stenami a dvojitými vstupnými dverami. Delená konštrukcia strechy umožňuje ľahkú montáž a demontáž všetkých strojov a agregátov zo strojovne a ľahký prístup k nim.

Usporiadanie rušňa T 69.1

1 – reflektor , 2 – húkačka , 3 – bočná opora rámu , 4 – protipožiarna nádrž , 5 – kompresor , 6 – prívod chladiaceho vzduchu do generátora , 7 – dvojstrojový agregát , 8 – jednostrojový agregát , 9 – hlavný generátor , 10 – naftový motor , 11 – výfuk , 12 – vodná nádrž , 13 – ventilátor chladiča , 14 – lôžko ventilátora, 15 – chladič , 16 – hasiaci prístroj , 17 – kalorifer kúrenia stanovišťa , 18 – skriňa amortizátora , 19 – prívod chladiaceho vzduchu k trakčným motorom , 20 – kĺbový hriadeľ , 21 – otočný čap , 22 – trakčný motor , 23 – nápravový prevod , 24 – akumulátorová batéria , 25 – palivová nádrž , 26 – podvozok , 27 – ťažný hák , 28 – rýchlomer , 29 – riadiace stanovište , 30 – sedadlo rušňovodiča , 31 – ventilátor chladenia trakčných motorov predného podvozku , 32 – predný rozdeľovací reduktor , 33 – olejový chladič , 34 – zadný rozdeľovací reduktor , 35 – hydraulický náhon ventilátora , 36 – sekcie chladiča , 37 – nárazník , 38 – brzdič , 39 – riadiaci kontrolér , 40 – ručná brzda , 41 – stavač zapínania hydraulickej spojky, 42 – vzduchový čistič , 43 – ventilátor chladenia trakčných motorov zadného podvozku , 44 – ohrievac paliva , 45 – ventilátor chladenia generátora , 46 – sklopné umývadlo , 47 – vysokonapätová kobka , 48 – varič

Rám rušňa je zložený z mohutných zváraných pozdĺžnikov, ktoré nesú konštrukciu skrine rušňa ako aj rám dieselagregátu. Na čelách rušňa je pripevnená oceľoliatinová skriňa tiahadlového a narážacieho ústrojenstva, ktoré je prispôsobené buď pre montáž samočinného spriahadla alebo ťažného háku. Čelník rámu má naliatky na pripevnenie nárazníkov.

Rušne sú vybavené dvojtaktným naftovým motorom 14 D 40 s 12 valcami usporiadanými do V. Hnací agregát je umiestnený uprostred strojovne a je zmontovaný na zvláštnom ráme. Valce majú priemer 230 mm a zdvih piestov 300 resp. 304,3 mm. Pri 750 otáčkach za minútu dáva motor výkon 2000 koní. Motor je preplňovaný vo dvoch stupňoch: jedným mechanickým dúchadlom poháňaným od kľukového hriadeľa motora a dvoma turbodúchadlami. Pre dokonalejší výplach valcov sú do hláv valcov zabudované vždy dva výfukové ventily. Ventilátory chladenia generátora, budič, pomocný generátor, tachogenerátor sú poháňané od naftového motora kardanovými hriadeľmi cez pomocné rozvodovky na zadnom konci naftového motora. Od jeho predného konca je náhon hydrodynamickej pomocnej prevodovej skrine, ktorá prenáša krútiaci moment na ventilátor chladenia vody.

Chladiaci systém sa skladá z dvoch blokov vodných chladičov umiestnených v bočniciach prednej časti rušňa. Regulácia chladenia vody sa robí premennými otáčkami ventilátora chladenia: ich rozsah riadi regulátor hydrodynamickej spojky ovplyvňovaním jej otáčok premenným naplnením olejom.

Prenos výkonu je elektrický. Hlavný generátor GP 312 je jednosmerný desaťpólový točivý stroj s cudzou ventiláciou. Generátor má pri 750 otáčkach za minútu výkon 1270 kW. Trakčné motory sú s tlapovým uložením a sú trvale paralelne zapojené v trakčnom obvode. Prevod na nápravách hnacích dvojkolí má prevodový pomer 4,53:1. Pomocné obvody sú napájané z olovenej batérie napätia 64 V s kapacitou 450 Ah. Batéria je umiestnená v palivovej nádrži zavesenej medzi podvozkami pod rámom rušňa.

Oba otočné trojnápravové podvozky sú rozsochového typu. Rušeň má jednostupňové odpruženie sústavou špirálových a listových pružín, pričom všetky nápravy sú medzi sebou v podvozku prevahadlované.

Ovládacie a istiace elektrické prístroje sú umiestnené vo zvláštnej kobke v strojovni. Všetka kabeláž rušňa je vodotesná a vďaka tomu umožňuje mechanické čistenie častí skrine aj pojazdu.

Rušne majú dvojčlenné riadenie a sú vybavené samočinnou tlakovou brzdou DAKO-BS 2, prídavnou a ručnou brzdou. Na voľnej strane pohonného agregátu je náhon trojvalcového vzduchového kompresora československej výroby typu K-2. Rovnako československej konštrukcie a výroby sú aj brzdové prístroje.

Riadiaci systém rušňa umožňuje spoločné riadenie dvoch rušňov zo stanovišta jedného rušňovodiča. Túto možnosť podporujú aj vývody potrubia na čelách rušňa, ktoré umožňujú spojenie hlavných vzduchojemov a kompresorov dvoch spriahnutých rušňov.

Stanovište rušňovodiča bolo konštruované, aby poskytlo dostatočné pohodlie. Vykurovanie je teplovzdušné pomocou kalorifera zabudovaného v riadiacom pulte. Kalorifer možno v lete použiť na chladenie.

Usporiadanie stanovišťa
1 – tlačidlo bdelosti, 2 – elektropneumatický ventil, 3 – vzduchovod, 4 – varič, 5 – držiak cestovného poriadku, 6 – teplomer vody na výstupe z naftového motora, 7 – manometer tlaku oleja, 8 – teplomer vody na výstupe z naftového motora 2. rušňa, 9 – teplomer oleja na vstupe do naftového motora, 10 – návestný opakovač, 11 – rýchlomer, 12 – pneumatický pohon stierača, 13 – kľúč, 14 – vypínač šuntovania, 15 – vypínač reflektora, 16 – panel s manometrami tlaku vzduchu, 17 – ventil stieračov, 18 – kohút priamočinnej brzdy, 19 – brzdič samočinnej brzdy, 20 – vypínač kalorifera, 21 – pravé červené svetlo, 22 – ľavé červené svetlo, 23 – tlmené osvetlenie prístrojov, 24 – kontrolka činnosti 2. motora, 25 – signalizácia zníženia výkonu generátora 2. motora, 26 – tlačidlo štartu naftového motora, 27 – signalizácia zníženia výkonu generátora, 28 – indikácia činnosti zemného relé, 29 – tlačidlo štartu 2. motora, 30 – tlačidlo bdelosti, 31 – volant riadenia s rukoväťou pieskovania, 32 – pozičné svetlá plné/tlmené, 33 – pravé pozičné svetlo, 34 – ľavé pozičné svetlo, 35 – osvetlenie prístrojov, 36 – vypínač ventilátora chladenia vody, 37 – vypínač ovládania žalúzií vody, 38 – vypínač ovládania žalúzií oleja, 39 – vypínač automatického riadenia chladenia, 40 – kryt, 41 – páka reverzácie, 42 – pedál bdelosti, 43 – tlačidlo bdelosti, 44 – ohrievač, 45 – manometer tlaku oleja na vstupe do motora, 46 – ampérmeter nabíjania, 47 – žiarovka osvetlenia prístrojov, 48 – voltmeter napätia regulátora, 49 – ampérmeter prúdu generátora, 50 – dvere, 51 – istič palivového čerpadla, 52 – istič riadenia, 53 – istič zapínania okruhu prístrojov, 54 – istič palivového čerpadla 2. motora, 55 – istič pomocných obvodov, 56 – istič riadenia rušňa, 57 – odklopná doska, 58 – dvere, 59 – kryt, 60 – dvere, 61 – schránka, 62 – ventil húkačky a píšťaly

Na rušni je umiestnených niekoľko vzduchových okruhov, ktoré jednak zaisťujú chladenie, jednak činnosť prístrojov. Sú to: okruh vzduchu spaľovacieho motora, okruh vzduchu pre chladenie generátora, okruh vzduchu pre chladenie generátora, okruhy vzduchu pre chladenie trakčných motorov, okruh vzduchovej brzdy, okruhy vzduchom ovládaných prístrojov.

V strojovni sú dve samostatné nádrže s hasiacou látkou a gumenými prívodnými hadicami pre prípadné hasenie požiaru. Vznik nebezpečnej teploty je v rôznych častiach strojovne zisťovaný teplomerovými sondami a je indikovaný na stanovište rušňovodiča.

Prevzaté zo stránky sergeje.bilysklep.cz