História rušňa T 679.1168

Rušeň T 679.1168 bol vyrobený pod výrobným číslom 0425 v roku 1968. ČSD ho prevzali 31.7.1968 v Čiernej nad Tisou. Podľa rozdeľovníka mal byť rušeň dodaný do depa Žilina, kde však „Sergeje“ nikdy nepôsobili. Rušeň bol preto pridelený do Rušňového depa Vrútky.

Dňa 5.augusta 1968 podstúpil technicko-bezpečnostnú skúšku na trati Vrútky – Horná Štubňa, pri ktorej v traťovom úseku Martin – Príbovce dosiahol maximálnu rýchlosť 138 km/h. Do pravidelnej prevádzky bol zaradený nasledujúci deň, pričom bol zaradený do turnusu k vrútockým T 679.1163 až 1167. Ich prevádzková pôsobnosť bola na manipulačných nákladných vlakoch vedených do Žiliny a Liptovského Mikuláša (prestavovacie vlaky do Kraľovian), kde nahradili dovtedy používané parné rušne radu 556.0.

Začiatkom leta 1971 boli do Vrútok dodané ďalšie rušne T 679.1311 – 1313, čím sa aj v dôsledku nasadenia ďalších elektrických rušňov na 1. hlavný ťah rozšírila prevádzková história o nákladné vlaky do Banskej Bystrice a Zvolena, ako aj na postrky v traťovom úseku Príbovce – Čremošné. Rušeň T 679.1168 pôsobil na postrkoch do Čremošného, kde jazdil spoločne s rušňami T 679.1166 a 1167.

Posledný pravidelný výkon na tratiach ŽSR vykonala „stošesťdesiatosmička“ dňa 19.11.1994 na postrkoch do Čremošného, po čom bola odstavená do zálohy dráhy s predurčením pre muzeálne účely. Dňa 28.3.1995 bol vykonaný evidenčný prevod rušňa do zbierok MDC Bratislava a následne 20.4.1995 bol vyradený z evidencie ŽSR. Po uvedení do muzeálneho stavu vykonal 30.5.1995 úspešnú TBS na trati Vrútky – Horná Štubňa, pri ktorej dosiahol rýchlosť 130 km/h. Svoju premiéru v muzeálnom stave vykonal na „Stretnutí Sergejov“ v Budapešti, kam prišiel ako vl.N 77007 spoločne so 781.545. Na Slovensku mal svoju premiéru 28.8.1995, kedy viezol do Zvolena rušne 140.001 + 182.088 na výstavu hnacích vozidiel pri príležitosti otvorenia elektrickej prevádzky do Zvolena.

V súčasnosti je rušeň v starostlivosti členov Spolku Výhrevne Vrútky a zúčastňuje sa akcií spolku. Slúži pri nich buď ako vlakový rušeň mimoriadnych historických vlakov, ako návozové vozidlo pri presune konvoja historických vozidiel na miesto akcie alebo ako vlakové vozidlo požiarneho vlaku vedeného za vlakmi vedenými parnými rušňami.

Spracované podľa článku Pavla Kukučíka „Predstavujeme Vám…: I. časť – Muzeálny rušeň T 679.1168“ uverejneného na stránke www.railpage.net