Kategória: 556.036

Kráľovná železníc neodišla

40. výročie ukončenia prevádzky parnej trakcie na Slovensku V roku 1980 vtedajšie Československé štátne dráhy (ČSD) definitívne ukončili pravidelnú prevádzku parných rušňov na svojich tratiach. V rámci slávnostného rozlúčenia s parnou trakciou bol dňa 17. októbra 1980 vypravený rozlúčkový zvláštny vlak z Bratislavy do Leopoldova, vedený vtedy ešte prevádzkovým parným……pokračovanie článku

Parný rušeň 556.036

Dvojvalcový nákladný parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1952, výrobca – Škoda Plzeň. Rušeň aktuálne nemá platnú tlakovú skúšku kotla a prebieha na ňom výmena kotlových rúr.…pokračovanie článku

Rušeň radu 556.0

Konštrukcia rušňov radu 556.0

Skúsenosti s konštrukciou a prevádzkou rušňov radu 475.1 boli využité pri stavbe kotla, ktorý je zhodný, s termosifónom Nicholson, spaľovacou komorou, natriasacími roštami Houlson, mechanickým prikladačom Škoda typu 1 MPLo a dvojitým komínom s dvojitou dyšnou Kylchap. Rušeň sa vyrábal v šiestich sériách pod továrenským označením 68 Lo 1 - 6.……pokračovanie článku

Rušeň radu 556.0

Rušeň radu 556.0

Konštrukcia rušňa radu 556.0 vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v čase, kedy sa rýchlo zvyšovali nároky národného hospodárstva na dopravu a ČSD sa už nezaobišli bez výkonného rušňa schopného dopravovať nákladné vlaky vyšších hmotností, než boli schopné dopravovať dovtedy používané rušne. Naliehavé požiadavky vyústili do rozhodnutia nestavať prototyp ale……pokračovanie článku