Parný rušeň 433.023

Dvojvalcový tendrový parný rušeň na prehriatu paru určený pre miestne trate vyrobený v roku 1948, výrobca – ČKD Praha; rušeň je aktuálne udržiavaný vo vystavovateľnom stave, uvedenie do prevádzkového stavu sa zatiaľ neplánuje.

Viac o rušni

Rušeň radu 433.0

Rušeň radu 433.0

Rušne radu 433.0 patrili medzi medzi osvedčené spoľahlivé rušne určené pre prevádzku na vedľajších tratiach. Konštrukčne vychádzali z rušňov radu 423.0. Rad ...