Parný rušeň 524.1117

Dvojvalcový tendrový nákladný parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1931, výrobca – Škoda, závod Adamov, rušeň je aktuálne v neprevádzkovom stave, na rušni sa priebežne realizujú opravy na jeho uvedenie do prevádzkového stavu.

Viac o rušni

Rušne radu 524.1

Rušne radu 524.1

Po roku 1918 vzrastala hustota dopravy aj v pohraničných oblastiach Československa, kde viedlo mnoho miestnych železníc ale aj viacero hlavných tratí. Zvýšen...