Parný rušeň 310.433

Dvojvalcový tendrový parný rušeň určený pre lokálne trate vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti; v roku 2008 bol presunutý depozitu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR v Bratislave, v rokoch 2014 – 2018 prebehla generálna oprava kotla, od roku 2019 je rušeň prevádzkyschopný v starostlivosti členov Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava – východ.

Viac o rušni

Rušeň radu 310.4

Rušeň radu 310.4

Akcelerujúca výstavba miestnych železníc si začiatkom 80. rokov 19. storočia vyžiadala stavbu vhodných parných rušňov s nízkou obstarávacou cenou i prev...
História rušňa 310.433

História rušňa 310.433

Rušeň 310.433 bol vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti pod výrobným číslom 957. Po prevzatí MÁV niesol číslo XII.5495, po roku 1911 bol...