Lôžkový vozeň WLAB

Tento vozeň (výrobca Bautzen, rok výroby 1968, výrobné číslo 152) je typickým predstaviteľom jednotného osobného vozňa typu “Y” UIC v s dĺžkou 24,5 m, vzdialenosťou otočných čapov 17,2 m a rázvorom podvozku 2,5 m, jednotne zavádzaného na ČSD a v rámci ďalších železničných správ OSŽD od polovice 60. rokov 20. stor. Je to štvornápravový celokovový celozvarovaný lôžkový vozeň prvej a druhej triedy s desiatimi oddielmi pre cestujúcich. Je skonštruovaný pre rýchlosť 160 km/hod, avšak vzhľadom na použitý brzdový výstroj je pri zábrzdnej vzdialenosti prevádzkovateľný rýchlosťou do 140 km/hod. Vykurovanie vozňa je teplovodné s výmenníkom tepla parným a elektrickým, okrem toho má vozeň prídavný naftový vykurovací agregát a nútené vetranie. Vo vozni je rozvod studenej i teplej úžitkovej vody (900 a 145 l). Osvetlenie je žiarivkové a žiarovkové. Vetranie je nútené s rozvodom kanálom v strope. Podvozky sú bezrázsochové typu Goerlitz. Na Slovensku bolo v prevádzke 10 takých vozňov. Vozeň je zverený do starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky.

Interiér vozňa je proti originálu upravený. V centrálnej časti boli zrušené 4 oddiely pre cestujúcich a boli transformované na veľkopriestorovú časť, ktorá slúži ako spoločenský priestor a jedáleň pre personál počas jázd zvláštnych vlakov.

Viac o vozni

Motorový vozeň M 262.128

Motorový vozeň M 262.128

Štvornápravové motorové vozne s elektrickým prenosom výkonu boli vyrábané v období rokov 1949 - 1960. Vozne boli určené na vozbu rýchlikov a osobných ...
Motorový vozeň M 274.004

Motorový vozeň M 274.004

Motorové vozne radu 274.0 boli vyvinuté a vyrobené v závodoch Škoda Plzeň v tridsiatych rokoch minulého storočia. Ide o štvornápravové motorové vozne s ele...
Motorový voz radu M 274.0

Motorový voz radu M 274.0

Začiatkom 30. rokov 20. storočia Ministerstvo železníc ČSR objednalo v záujme moderného riešenia rýchlíkovej dopravy na menej frekventovaných tratiach (...
Konštrukcia motorových vozňov radu M 274.0

Konštrukcia motorových vozňov radu M 274.0

V rokoch 1934 až 1936 Škoda Plzeň postupne dodala ČSD celkom 14 ks motorových vozňov radu M 274.0. Výroba bola rozdelená do troch výrobných sérií. Poho...
História motorového vozňa M 274.004

História motorového vozňa M 274.004

História prevádzky motorových vozňov radu M 274.0 Všetky vozne prvej série radu M 274.0 boli dodané do výhrevne Praha Masarykovo nádraží a boli nasad...