Motorový vozeň M 262.128

Štvornápravové motorové vozne s elektrickým prenosom výkonu boli vyrábané v období rokov 1949 – 1960. Vozne boli určené na vozbu rýchlikov a osobných vlakov na neelektrifikovaných hlavných tratiach. Postupne sa ich výkony presunuli na vedľajšie trate.

Viac o vozni

Motorový vozeň M 262.128

Motorový vozeň M 262.128

Štvornápravové motorové vozne s elektrickým prenosom výkonu boli vyrábané v období rokov 1949 - 1960. Vozne boli určené na vozbu rýchlikov a osobných ...
Motorový vozeň M 274.004

Motorový vozeň M 274.004

Motorové vozne radu 274.0 boli vyvinuté a vyrobené v závodoch Škoda Plzeň v tridsiatych rokoch minulého storočia. Ide o štvornápravové motorové vozne s ele...
Motorový voz radu M 274.0

Motorový voz radu M 274.0

Začiatkom 30. rokov 20. storočia Ministerstvo železníc ČSR objednalo v záujme moderného riešenia rýchlíkovej dopravy na menej frekventovaných tratiach (...
Konštrukcia motorových vozňov radu M 274.0

Konštrukcia motorových vozňov radu M 274.0

V rokoch 1934 až 1936 Škoda Plzeň postupne dodala ČSD celkom 14 ks motorových vozňov radu M 274.0. Výroba bola rozdelená do troch výrobných sérií. Poho...
História motorového vozňa M 274.004

História motorového vozňa M 274.004

História prevádzky motorových vozňov radu M 274.0 Všetky vozne prvej série radu M 274.0 boli dodané do výhrevne Praha Masarykovo nádraží a boli nasad...