Motorový voz radu M 274.0

Začiatkom 30. rokov 20. storočia Ministerstvo železníc ČSR objednalo v záujme moderného riešenia rýchlíkovej dopravy na menej frekventovaných tratiach (v podmienkach rastúcej konkurencie automobilovej dopravy) v Královopolskej Brno, v Škode Plzeň a ČKD Praha vývoj a výrobu štvornápravových motorových vozňov pre rýchlosť 100 km/hod. Objednávané motorové vozne mali zabezpečovať vozbu rýchlikov v súpravách s jednotným typom prípojných vozňov na menej zaťažených tratiach. Motorové vozy radu M 273.0, M 274.0 a M 275.0 boli Československým štátnym dráham dodané v rokoch 1933 – 1938 v celkovom počte 32 kusov. Prípojné vozne radu Calm k nim priebežne dodávala firma Ringhoffer (od roku 1936 Ringhoffer-Tatra) Praha.

Vývoj a výroba

Na základe objednávky Ministerstva železníc vyrobili Škodove závody v Plzni v roku 1934 prvé motorové vozne s továrenským označením 10 Mo 1. Vozne prvej série piatich vozňov označených M 274.0 mali byť odovzdané ČSD do konca júna 1934, ale v dôsledku oneskorenej dodávky motorov z pražského závodu mohol byť prvý vozeň podrobený skúške až 15. septembra a termín splnenia celej dodávky bol posunutý až na 10.12.1934. V skutočnosti boli vozne ČSD postupne preberané od 10.10.1934 do 26.1.1935. Na túto prvú sériu nadviazala v rokoch 1935 a 1936 výroba troch vozňov s továrenským označením 10 M 2 a šiestich vozňov s označením 10 M 3. Jednotlivé série sa odlišovali stavbou a výbavou vozňovej skrine a upravený bol aj pohon a ďalšie agregáty.

Rýchlíkové motorové vozne radu M 274.0 predstavovali nielen vrchol výroby motorových vozňov v Škodových závodoch, ale svojim technickým a estetickým riešením patrili k tomu najlepšiemu, čo v tom čase mali ČSD v tomto segmente vozidiel k dispozícii. Elegantné línie skrine vozňa vybočovali z vtedajších štandardov a vozne medzi ostatnými vynikali aj svojou prevádzkovou spoľahlivosťou.

Základné technické údaje

Výrobca mechanickej a elektrickej časti
Výrobca motora
Škoda Plzeň
Škoda Praha-Smíchov
Rozchod 1435 mm
Služobná hmotnosť – prázdny
Služobná hmotnosť – obsadený
48,6 t (01 – 05) 49,8 t (06 – 08) 46,2 t (09 – 14)
cca 56,0 t
Usporiadanie pojazdu 2′ Bo’
Typ spaľovacieho motora Škoda R 230/6
Výkon 303 kW (01 – 08) 313 kW (09 – 14)
Prenos výkonu elektrický – DC/DC
Maximálna rýchlosť 100 km/h
Dodávky v roku 1934 – 1936