Rušeň radu 556.0

Konštrukcia rušňa radu 556.0 vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v čase, kedy sa rýchlo zvyšovali nároky národného hospodárstva na dopravu a ČSD sa už nezaobišli bez výkonného rušňa schopného dopravovať nákladné vlaky vyšších hmotností, než boli schopné dopravovať dovtedy používané rušne. Naliehavé požiadavky vyústili do rozhodnutia nestavať prototyp ale zadať do výroby hneď celú sériu viac ako 50 kusov rušňa.

Charakteristika rušňa radu 556.0

Koncepcia rušňa sa v plzeňskej Škode volila tak, aby vývojové riziko bolo minimálne. Konštrukcia kotla bola prevzatá z osvedčeného rušňa radu 475.1 a koncepčne obdobný bol aj parný stroj. Pojazd vychádzal z prevádzkovo osvedčeného rušňa radu 555.0 s jednonápravovým priečne posuvným predným podvozkom a piatimi spriahnutými dvojkolesiami. Úplne novej konštrukcie bol len nový päťnápravový tender. Skúšky vykonané po dodaní prvej série rušňov ukázali, že cieľ bol splnený. Rušeň bol prevádzkovo spoľahlivý, v nákladnej doprave výkonom predčil všetky predchádzajúce vozidlá a splnil všetky zadané parametre.

Rušeň dosahoval výnimočné prevádzkové výkony, ktoré v parnej trakci neboli prekonané. K nim patrí napríklad jazda s vlakom hmotnosti 2 200 ton zo Spišskej Novej Vsi do Štrby bez postrku na stúpaní 16 promile a absolútny rekord týkajúci sa hmotnosti vlaku: dňa 20. decembra 1958 viezol rušeň 556.038 s postrkovým rušňom 556.020 na úseku Kojetín – Ostrava vlak zložený zo 121 vozňov celkovej hmotnosti 8 272 ton (z Přerova do Hraníc na Morave bol pridaný ešte jeden postrkový rušeň). Rušeň mal vysoké prevádzkové normy hmotnosti – napríklad zásobovacie vlaky s uhlím pre elektráreň Mělník mali 4 000 ton.

Dodávky rušňov preto pokračovali a celkovo bolo vyrobených 510 rušňov tohto radu. Rušne radu 556.0 sa stali najpočetnejším radom rušňov prevádzkovaných ČSD. Posledný rušeň bol vyrobený 12. mája 1958 – bol to súčasne posledný parný rušeň vyrobený v Plzni. V priebehu výroby bolo minimum konštrukčných zmien. Vzhľadovo najvýraznejšie boli malé usmerňovacie plechy dosadené od 81. rušňa namiesto pôvodných veľkých.

Jednoduché, praktické, výkonné a spoľahlivé rušne radu 556.0 splnili svoje historické poslanie. Zostali v prevádzke až do ukončenia parnej trakcie a nahradili ich až výkonné elektrické a motorové rušne. V súčasnosti sú prevádzkyschopné dva rušne – rušeň 556.036 vo Výhrevni Vrútky a rušeň 556.0506 v Českých Budějoviciach. Posledný vyrobený kus – rušeň 556.0510 je v zbierkach Národného technického múzea v Prahe.

Základné technické údaje

Výrobca Škodovy závody, Plzeň
Rozchod 1435 mm
Adhézna hmotnosť 84,2 t
Služobná hmotnosť 99,0 t
Usporiadanie pojazdu 1´E
Priemer hnacích dvojkolesí 1400 mm
Počet parných valcov 2
Plocha roštu 4,34 m2
Výhrevná plocha kotla 201,0 m2
Maximálny pretlak pary 18 bar
Indikovaný výkon 1472 kW
Maximálna rýchlosť 80 km/h
Dodávky v roku 1951 – 1958