Kategória: 310.433

Parný rušeň 310.433

Dvojvalcový tendrový parný rušeň určený pre lokálne trate vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti; v roku 2008 bol presunutý depozitu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR v Bratislave, v rokoch 2014 - 2018 prebehla generálna oprava kotla, od roku 2019 je rušeň prevádzkyschopný v starostlivosti členov Klubu priateľov……pokračovanie článku

História rušňa 310.433

Rušeň 310.433 bol vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti pod výrobným číslom 957. Po prevzatí MÁV niesol číslo XII.5495, po roku 1911 bol preznačený na 377.313. ČSD mu pridelili číslo 310.433. Do 5.10.1935 bol evidovaný vo výhrevni Zvolen, od tohto dátumu prešiel do správy výhrevne Košice. V……pokračovanie článku

Rušeň radu 310.4

Akcelerujúca výstavba miestnych železníc si začiatkom 80. rokov 19. storočia vyžiadala stavbu vhodných parných rušňov s nízkou obstarávacou cenou i prevádzkovými nákladmi, primeranými nápravovými zaťaženiami a vysokou priechodnosťou oblúkmi. V období rokov 1880 až 1885 sa intenzívne hľadalo najvhodnejšie usporiadanie strojov, ktoré by vyhoveli týmto požiadavkám. Problém bol vyriešený v roku……pokračovanie článku

Rozlúčková jazda s rušňom 310.433

Sobota 16. februára 2008 bola dňom rozlúčkovej jazdy s historickým rušňom 310.433 prezývaným Kačena. Vo februári 2008 totiž skončila platnosť revízie kotla tejto lokomotívy a pred schválením ďalšej prevádzky sa rušeň musí podrobiť dôkladnej oprave. Z histórie rušňa 310.433 Rušeň vyrobila Strojáreň královských štátnych dráh Budapešť vo filiálke Weitzer v Arade pod……pokračovanie článku