PRIPRAVOVANÉ AKCIE:

Vitajte!

Vitajte na našich stránkach. Spolok Výhrevne Vrútky je dobrovoľné neziskové občianske združenie, ktoré združuje nadšencov so záujmom o železničnú históriu. Táto malá skupina ľudí sa vo svojom voľnom čase stará o údržbu historických železničných koľajových vozidiel, snaží sa ich udržať v prevádzkyschopnom stave a príležitostne ich predvedie verejnosti.

Železničné koľajové vozidlá, ktoré udržiavame a prevádzkujeme sú vo zväčša majetkom Železničného múzea ŽSR, ktoré nám ich na základe vzájomnej dohody zverilo do dočasnej starostlivosti. Našou úlohou je zverené vozidlá udržiavať, realizovať potrebné opravy a prezentovať ich pri príležitostných jazdách historických vlakov organizovaných pri rozličných príležitostiach.

 

 

Za podporu ďakujeme:

MEDIÁLNI PARTNERI:

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

 

Rušeň 475.196 v čele zvláštneho vlaku s účastníkmi Svetového festivalu slovenskej mládeže v roku 1992.

Ako sa to všetko začalo

Niekedy sú začiatky aj veľkých vecí úplne nenápadné. A nenápadne začal pred tridsiatimi piatimi rokmi fungovať aj dnešný Spolok Výhrevne Vrútky. Korene vzniku tohto občianskeho združenia zameraného na opravy a prevádzku historických železničných vozidiel siahajú do osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa nadšenci pre železničnú históriu rozhodli v rušňovom depe vo Vrútkach vybudovať pomník a……pokračovanie článku

Motorový vozeň 811.007 v stanici Banská Štiavnica

Obzretie za rokom 2023

Aký bol pre nás rok 2023? Podľa nášho názoru, napriek neľahkým podmienkam, v ktorých náš klub funguje, bol uplynulý rok veľmi úspešný. Napokon, posúďte sami. Tento príspevok je stručným zhrnutí toho, ako sa nám darilo v roku 2023 napĺňať naše plány. V uplynulom roku sa nám podarilo úspešne absolvovať všetky jazdy zvláštnych vlakov určených verejnosti ale……pokračovanie článku

Návšteva spisovateľov vo Výhrevni

Turčianska knižnica v Martine každoročne organizuje literárne podujatie Martinská poetická jeseň, na ktorom sa schádzajú literárni tvorcovia, členovia literárnych klubov a spolkov a prezentujú tam svoju tvorbu. Účastníci sú z rôznych kútov Slovenska, Moravy a Čiech. Stretnutia sa zúčastňuje aj autorka z Poľska. V rámci sprievodného programu sa organizátori snažia účastníkom každý rok predstaviť iné prírodné……pokračovanie článku

Stretnutie motorových vozňov v Lužnej u Rakovníka – 9. – 10. októbra 2021

Počas októbrového víkendu - v dňoch 9. a 10. októbra 2021 sa v Múzeu ČD v Lužnej u Rakovníka konalo jedinečné Stretnutie motorových vozňov, ktorého sa zúčastnil aj náš klub s motorovým vozňom M 274.004 Modrý šíp. Stretnutia sa zúčastnili motorové vozne, ktoré boli vyrobené na území bývalého Československa: M 120.206 (Tatra Kopřivnice) M 120.417……pokračovanie článku

Spoločná fotografia ocenených osobností a kolektívov s primátorom mesta

Ocenenie Spolku Výhrevne Vrútky

Mesto Vrútky pravidelne začiatkom septembra organizuje Dni mesta. V roku 2021 boli spojené s pripomenutím si 150. výročia spustenia prevádzky na Košicko-bohumínskej železnici a príchodu prvého vlaku do Vrútok. Neodmysliteľnou súčasťou Dní mesta je aj ocenenie významných osobností a kolektívov. V tomto roku bola ocenená aj dlhoročná práca členov Spolku Výhrevne Vrútky na opravách a……pokračovanie článku