Deň: 14. októbra 2021

Osobitný vlak 31263 so 475.196 prechádza výhybňou Slatinka

150 rokov trate Michaľany – Humenné

V sobotu 16. októbra 2021 si pripomenieme 150. výročie prevádzky trate Michaľany – Humenné, ktorá spája najľudnatejšie mestá Humenné, Michalovce, Trebišov a napája sa priamym spojením na Košice a Prešov. Táto trať bola postavená ako úsek „Prvej Uhorsko-haličskej železnice“, ktorá spájala centrálnu časť Uhorska s Haličom. Pri príležitosti 150. výročia……pokračovanie článku