Vozeň 1. triedy Aa (1138)

V období máj – november roku 1958 bola vyrobená stokusová séria osobných vozňov prvej triedy radu Aa (1120 – 1219). Tieto vozne už z výroby niesli označenie podľa novej označovacej schémy. Konštrukcia týchto vozňov vychádza ešte z typov z počiatku 50. rokov (Ca, BCa, ABCa). Vtedy išlo o veľmi modernú konštrukciu s jednoduchými a ladnými líniami s bočnicami pretiahnutými formou podvesných plechov smerom ku koľajniciam, s polospúšťacími oknami a bohate presklenými odielmi. Vozňová skriňa bola uložená na dvoch podvozkoch pennsylvánskeho typu s rázvorom 2,4 m a vzdialenosťou otočných čapov 15,8 m. Konštrukcia z roku 1958 sa líši od pôvodného prevedenia najmä vypustením pôvodných podvesných plechov a uplatnením modernizovaného interiéru, využívajúceho nové materiály. Na 25 vozňov tejto série bola namonotvaná rýchliková brzda DAKO, ktorá dovoľovala vozňom jazdiť rýchlosťou až 140 km/hod (Železničář 17/1978, str. 265 a Železničář 22/1976, str. 303). Vozeň v zbierkovom fonde ŽM SR (rok výroby 1958, výrobca Smíchov, výrobné číslo 149 467) obdržal z výroby číslo Aa 1138, ktoré bolo roku 1968 nahradené číslom 51 54 18 10 018-3 (Aa). Vozeň bol zreštaurovaný firmou SŽOS Nové Zámky, práce boli ukončené 9.4.1997. V súčasnosti je vozeň zverený do starostlivosti nášmu občianskemu združeniu Spolok výhrevne Vrútky a používa sa pri jazdách zvláštnych historických vlakov.