Kategória: Vozeň 1. triedy Aa

Vozeň 1. triedy Aa (1138)

V období máj – november roku 1958 bola vyrobená stokusová séria osobných vozňov prvej triedy radu Aa (1120 – 1219). Tieto vozne už z výroby niesli označenie podľa novej označovacej schémy. Konštrukcia týchto vozňov vychádza ešte z typov z počiatku 50. rokov (Ca, BCa, ABCa). Vtedy išlo o veľmi modernú……pokračovanie článku