Rušne radu E 669.2

Elektrické rušne radu E 499.0 aj ich nasledovníci E 499.1 boli vyvíjané ako univerzálne rušne. Avšak ich univerzálnosť nebola prakticky použiteľná. Ich prevod 1:2,27 umožňoval maximálnu rýchlosť 120 km/h. Táto rýchlosť však nie je použiteľná pre vlaky nákladnej dopravy. Pre nákladné vlaky je vhodnejší iný prevod, ktorý umožňuje väčšiu ťažnú silu pri rozjazde ťažkého nákladného vlaku.

Preto bol v priebehu roku 1960 upravený sériový rušeň radu E 499.1 pre nákladnú dopravu. Úprava spočívala vo vložení medzikola do prevodovky, čím sa zmenil prevod na 1:3,11. Zmenou prevodu sa zvýšila ťažná sila pri rozjazde. Rušeň bol naviac zaťažený balastom, čím sa zvýšila jeho hmotnosť na 88 t. Rušeň bol označený E 469.0. Ešte v roku 1960 sa začala sériová výroba mierne upravených rušňov označených radom E 469.1.

Rušne tohto radu sa úspešne zapojili do vozby nákladných vlakov, svojím výkonom však nemohli konkurovať parným rušňom radu 556.0, pre ktoré v tých časoch nebolo zvláštnosťou dopravovať vlaky ťažké aj 4000 t. Také záťaže dokázali prepraviť elektrické rušne len v prípade zdvojenia rušňov. Prevádzka si vyžadovala výkonnejšie nákladné rušne pričom sa súčasne požadovalo zníženie nápravového tlaku rušňa. Preto boli v roku 1958 vyrobené dva prototypové rušne s továrenským označením 23E1, ktoré železnice označili E 698.0. V rušňoch bolo použité usporiadanie podvozku Co´Co´. Pretože požadovaný nápravový tlak 18 Mp nebol dodržaný, rušne boli preznačené na rad E 699.0.

Oba rušne boli vybavené rovnakými trakčnými motormi ako rušne radu E 499.0, pričom tiež boli použité lamelové spojky Sécheron a prevod 1:2,27. Oba rušne boli intenzívne skúšané a na základe skúšok sa výrobca rozhodol zmeniť prevod rušňa E 699.002 na hodnotu 1:3,11. Maximálna rýchlosť rušňa sa znížila na 90 km/h a rušeň bol preznačený na E 669.001. U druhého rušňa bol vymenený celý podvozok. V novom podvozku boli menej výkonné trakčné motory s tlapovým uložením a prevodom 1:4,238. Rušeň mal tiež maximálnu rýchlosť 90 km/h a bol označený E 669.002.

Na základe konštrukcie tohto rušňa sa v rokoch 1961 a 1962 vyrábala séria rušňov označených E 669.1. Celkom bolo vyrobených 150 rušňov tohto radu.

V rámci vzrastajúcej nákladnej prepravy na tratiach ČSD bolo v rokoch 1963 až 1965 vyrobených ďalších 168 rušňov rovnakej koncepcie. Pretože rušne boli opäť mierne konštrukčne upravené boli označené ako rad E 669.2. Výrobca ich interne označoval 59E1-3. V rušňoch sú použité jednosmerné sériové trakčné motory s trvalým výkonom 465 kW, hodinovým výkonom 500 kW, čo pri použití 6 trakčných motorov dáva rušňu trvalý výkon 2790 kW a hodinový výkon 3000 kW. Vďaka tomuto výkonu rušne dosahujú pri rozjazde ťažnú silu až 345 kN.

Rušne sú dnes v majetku spoločností ČD Cargo a Železničné spoločnosť Cargo Slovensko, ktoré vznikli transformáciou železničných správ, ktoré vznikli po rozdelí ČSD.  Okrem toho ich vlastnia aj viacerí súkromní dopravcovia. Dopravujú nákladné vlaky najmä na tratiach Česká Třebová – Olomouc – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou a na odbočných tratiach. Medzi sklonovo najnáročnejšie trate, na ktorých rušne podávajú stále spoľahlivé výkony patria úseky Žilina – Čadca – Jablunkov, Žilina – Liptovský MIkuláš a najmä Liptovský Mikuláš – Štrba – Poprad-Tatry. Pretože šesťnápravové rušne výrazne namáhajú koľajový zvršok, železničná spoločnosť sa ich snaží postupne nahradzovať štvornápravovými rušňami radu 131.

Základné technické údaje

Výrobca ŠKODA, n.p. Plzeň
Rozchod 1435 mm
Služobná hmotnosť 120 t
Hmotnosť na nápravu 20 t
Usporiadanie pojazdu Co´Co´
Priemer hnacích dvojkolesí 1250 mm
Napájací systém 3 kV jednosmerné
Menovitý výkon 2790 kW
Maximálna ťažná sila 345 kN
Maximálna rýchlosť 90 km/h
Dodávky v roku 1963 – 1965