Elektrický rušeň E 669.2133

Elektrický rušeň určený pre nákladnú dopravu na tratiach elektrifikovaných jednosmernou trakčnou napájacou sústavou 3000V.

Viac o rušni

Rušne radu E 669.2

Rušne radu E 669.2

Elektrické rušne radu E 499.0 aj ich nasledovníci E 499.1 boli vyvíjané ako univerzálne rušne. Avšak ich univerzálnosť nebola prakticky použiteľná. Ich prevod 1...
Konštrukcia rušňov radu E 669.2

Konštrukcia rušňov radu E 669.2

Rušeň radu E 669.2 je elektrický rušeň na jednosmerné napätie 3 kV. Bol vyvinutý postupnými úpravami rušňa E699.002, ktorého konštrukcia vychádzala z li...