Deň: 1. januára 2007

Jazdy pre cestovnú kanceláriu Tatra-Turist

Vzhľadom k dobrým skúsenostiam v minulých rokoch nás začiatkom roka 2007 oslovili zástupcovia cestovnej kancelárie Tatra-Turist so žiadosťou zabezpečiť niekoľko jázd historickými súpravami pre zahraničných turistov. Navrhli sme im niekoľko jázd aby sme im mohli ukázať v činnosti väčšinu našich prevádzkových rušňov. Jazdy pre turistov sme začali v pondelok 23.……pokračovanie článku

70. výročie trate Púchov – Horní Lideč

V sobotu 12. mája 2007 sa konali verejné oslavy 70. výročia uvedenia železničnej trate Púchov - Horní Lideč do prevádzky. Súčasťou osláv bolo vypravenie mimoriadneho vlaku z Púchova. Akciu organizovali obce púchovskej doliny v spolupráci s pracovníkmi Železničnej spoločnosti, a.s. Členovia Spolku Výhrevne Vrútky zabezpečovali túto akciu vozidlami a personálom.……pokračovanie článku