Vozeň 2. triedy Bai

Osobný štvornápavový vozeň Bai 4-4356 (r. v. 1960, výrobca Smíchov, výrobné číslo 150 584) je celokovový zvarovaný osobný vozeň s podozkami pennsylvánskeho typu určený pre vnútroštátnu osobnú dopravu. Na konci 50. a začiatkom 60. rokov v konštrukcii osobných vozňov dominovala snaha o zvýšenie kultúry cestovania. Najmä na základe skúseností so stavbou osemdverových štvornápravových vozňov radu Bai (1952 – 1958) sa ČSD rozhodli pre novú koncepciu. Oproti konštrukcii z roku 1951 boli nové vozne trochu zväčšené: boli predĺžené z 23,228 m na 23,5 m a vzdialenosť otočných čapov sa zvýšila z 15,8 m na 16,2 m. Zaklenutie vozňovej skrine bolo zvýšené a čelné steny boli pretiahnuté cez prechodové mechy – vozeň tak získal robustnejší vzhľad. Touto konštrukciou sa podarilo zväčšiť priestor odielov, čo nielen dovolilo vhodnejšie uložiť batožinu v oddieli, ale i zlepšilo klimatické pomery vo vozni. Použili sa i modernejšie obkladové materiály: na spodnej polovici stien je nalepená hnedá podlahová krytina PVC, nad ňu naskrutkovaný umakart žltých odtieňov. Police na batožinu sa vypletali silonovou sieťou. Pri oknách sa prešlo k rámom z nehrdzavejúcej oceli, chodbová stena bola lisovaná z oceľového plechu, pre lištovanie sa používal leštený hliník. Štandardne sa do vozňov montovalo odporové elektrické kúrenie a československý brzdový výstroj DAKO. Vozne radu Bai s určením pre vnútroštátnu dopravu boli odvodené od podobných vozňov pre medzinárodnú dopravu radu Ba. V interiéri mali 10 fiktívnych oddielov so stredným priechodom a medzistenou v strede vozňa. V predstavkoch vozňov boli umiestnené dve toalety, jedna umyvárka a oddiel pre sprievodcu. Zjednodušená sústava elektrického kúrenia mohla pracovať iba so zdrojom 3 000 V. Tieto vozne boli stavané vagónkou Smíchov od apríla 1960 do konca roku 1962. Z výroby boli označené ako Bai 4-4110 až 4-4995 (Železničář 17/1978, str. 265). Predmetný vozeň obdržal z výroby označenie Bai 4-4356 a roku 1968 nové dvanásťmiestne číslo 50 54 20-11 702-8. Obnovený bol v ŽOS Č. Lípa v roku 1991. V súčasnosti je zverený do starostlivosti nášmu občianskemu združeniu Spolok výhrevne Vrútky, ktoré na ňom od roku 2008 vykonalo opravu strechy a obnovu vonkajšieho náteru a popisov.

Spracované podľa www stránky Železničného múzea SR (https://www.mdc.sk/katalog-predmet/357/)