PRIPRAVOVANÉ AKCIE: Železnica pre deti 2022

PRIPRAVOVANÉ AKCIE:

Vitajte!

Vitajte na našich stránkach. Spolok Výhrevne Vrútky je dobrovoľné neziskové občianske združenie, ktoré združuje nadšencov so záujmom o železničnú históriu. Táto malá skupina ľudí sa vo svojom voľnom čase stará o údržbu historických železničných koľajových vozidiel, snaží sa ich udržať v prevádzkyschopnom stave a príležitostne ich predvedie verejnosti.

Železničné koľajové vozidlá, ktoré udržiavame a prevádzkujeme sú vo zväčša majetkom Železničného múzea ŽSR, ktoré nám ich na základe vzájomnej dohody zverilo do dočasnej starostlivosti. Našou úlohou je zverené vozidlá udržiavať, realizovať potrebné opravy a prezentovať ich pri príležitostných jazdách historických vlakov organizovaných pri rozličných príležitostiach.

 

 

Za podporu ďakujeme:

MEDIÁLNI PARTNERI:

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

 

Pozvánka na akciu Železnica pre deti 2022

Začiatok júna a s ním spojené oslavy Medzinárodného dňa detí sú každoročne spojené s predstavením historických aj súčasných železničných vozidiel verejnosti v rámci pravidelnej akcie Železnica pre deti. Aj v roku 2022 sa toto podujatie uskutoční v obmedzenej podobe. V priestoroch rušňového depa vo Vrútkach, kde už viac ako 10 rokov pôsobí Spolok Výhrevne Vrútky……pokračovanie článku

Osobitný vlak 31263 so 475.196 prechádza výhybňou Slatinka

150 rokov trate Michaľany – Humenné

V sobotu 16. októbra 2021 si pripomenieme 150. výročie prevádzky trate Michaľany – Humenné, ktorá spája najľudnatejšie mestá Humenné, Michalovce, Trebišov a napája sa priamym spojením na Košice a Prešov. Táto trať bola postavená ako úsek „Prvej Uhorsko-haličskej železnice“, ktorá spájala centrálnu časť Uhorska s Haličom. Pri príležitosti 150. výročia zahájenia prevádzky na trati bude……pokračovanie článku

Spoločná fotografia ocenených osobností a kolektívov s primátorom mesta

Ocenenie Spolku Výhrevne Vrútky

Mesto Vrútky pravidelne začiatkom septembra organizuje Dni mesta. V roku 2021 boli spojené s pripomenutím si 150. výročia spustenia prevádzky na Košicko-bohumínskej železnici a príchodu prvého vlaku do Vrútok. Neodmysliteľnou súčasťou Dní mesta je aj ocenenie významných osobností a kolektívov. V tomto roku bola ocenená aj dlhoročná práca členov Spolku Výhrevne Vrútky na opravách a……pokračovanie článku

Osobitný vlak 31263 so 475.196, medzi výhybňou Pstruša a zast. Stožok

Oslava 150. výročia trate Zvolen – Fiľakovo

Z histórie trate Začiatkom 60. rokov 19. storočia v Uhorsku výrazne začala rásť spotreba uhlia. V máji 1861 bola ustanovená Kamenouhoľná banská spoločnosť svätého Štefana, ktorá sa usilovala využiť uhoľné zásoby salgotarjánskeho uhoľného revíru. Na zabezpečenie prepravy vyťaženého uhlia z tohto revíru generálne zhromaždenie tejto spoločnosti v roku 1861 prijalo rozhodnutie postaviť železnicu Lučenec -……pokračovanie článku

175. výročie železníc v Maďarsku

Na pozvanie Maďarských štátnych železníc sme sa v dňoch 17. a 18. júla 2021 zúčastnili osláv 175. výročia železníc v Maďarsku. Prvý parný vlak na území dnešného Maďarska  prešiel 15. júla 1846 po 33 km dlho úsek trate medzi mestami Pešť (dnes Budapešť) a Vác. Oslavy tohto výročia sa konali v rámci Medzinárodného stretnutia železničných……pokračovanie článku