Parný rušeň 486.007

Trojvalcový rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru vyrobený v roku 1936, výrobca – Škoda Plzeň, rušňu skončila platnosť revízie kotla v roku 2016, rušeň aktuálne čaká na opravu kotla.

Viac o rušni

Rušeň radu 486.0

Rušeň radu 486.0

Trojvalcový parný rušeň na prehriatu paru určený na vozbu osobných vlakov a rýchlikov najmä na trati Bohumín - Košice. Rušeň vyrábala v rokoch 1934 až 1938 lokomotívka Škoda Plzeň (vyrobila celkom 9 kusov) a 2 kusy vyrobila aj lokomotívka ČKD v Prahe. V prevádzke ČSD boli používané do vyradenia v roku 1971.