Parný rušeň 310.433

Dvojvalcový tendrový parný rušeň určený pre lokálne trate vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti; rušeň je aktuálne udržiavaný vo vystavovateľnom stave, uvedenie do prevádzkového stavu sa zatiaľ neplánuje, v roku 2008 bol presunutý depozitu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR v Bratislave.

Viac o rušni

Rušeň radu 310.4

Rušeň radu 310.4

Akcelerujúca výstavba miestnych železníc si začiatkom 80. rokov 19. storočia vyžiadala stavbu vhodných parných rušňov s nízkou obstarávacou cenou i prev...
História rušňa 310.433

História rušňa 310.433

Rušeň 310.433 bol vyrobený v roku 1896 Strojárňami štátnych dráh v Budapešti pod výrobným číslom 957. Po prevzatí MÁV niesol číslo XII.5495, po roku 1911 bol...