vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10841640

Elektrický rušeň E 499.047

Muzeálne koľajové vozidlá 12.10.2007

Jednosmerný elektrický rušeň radu E 499.0 bol vyvíjaný v päťdesiatych rokoch v plzeňskej lokomotívke Škoda. Jeho úlohou bolo zabezpečovať dopravu na novo elektrifikovanej trati z Prahy do Košíc. Výroba rušňov prebiehala paralelne s výrobou parných rušňov radu 498.1 alebo 556.0. Rušne mali univerzálne použitie - boli určené na vozbu rýchlikov, osobných vlakov aj nákladných vlakov. Ide o prvú povojnový československý elektrický rušeň pre trate ČSD elektrifikované jednosmerným napätím 3 kV. Rušeň sa stal základom pre vývoj ďalších československých elektrických rušňov.

Jednosmerný elektrický rušeň radu E 499.0 s usporiadaním náprav Bo´Bo´ bol vyvíjaný v päťdesiatych rokoch v plazeňskej lokomotívke Škoda. Jeho úlohou bolo zabezpečovať dopravu na novo elektrifikovanej trati z Prahy do Košíc. Výroba rušňov prebiehala paralelne s výrobou parných rušňov radu 498.1 alebo 556.0. Rušne mali univerzálne použitie - boli určené na vozbu rýchlikov, osobných vlakov aj nákladných vlakov. Ide o prvú povojnový československý elektrický rušeň pre trate ČSD elektrifikované jednosmerným napätím 3 kV. Rušeň sa stal základom pre vývoj ďalších československých elektrických rušňov.

Vzorom rušňov radu E 499.0 boli rušne radu Ae 4/4 švajčiarskej dráhy Bern - Lötschberg - Simplon (BLS). Pri konštrukcii boli použité licenčné prvky švajčiarskych firiem Schweizerische Lokomotiv-und Meschinenfabrik (SLM) Winterthur a Société Anonyme des Ateliérs de Sécheron (SAAS) Genéve. Firma SLM Wintertthur spolupracovala na vývoji pojazdu a SAAS Genéve predala licenciu na výrobu lamelovej spojky pre prenos výkonu z trakčného motora na hnaciu nápravu a na niektoré prístroje pretrakčnú výzbroj. Naviac ponúkla pomoc pri vývoji trakčného motora výkonu 600 kW.

Prototyp E 499.001 bol zabehávaný na skúšobnej koľaji v stanici Doudlevice. Pretože ČSD v tom čase ešte nemali dokončenú elektrifikáciu prvých tratí, skúšobné jazdy prototypov E 499.001 a E 499.002 prebiehali v okolí Varšavy v Poľsku. Skúšky prototypu prebielahi aj v Žiline, kde sa budoval prvý úsek trate elektrifikovaný jednosmerným napätím 3 kV. Dňa 29. augusta 1953 bol úsek Žilina - Vrútky slávnostne spustený do prevádzky prejdením slávnostného vlaku, ktorý ťahal rušeň E 499.001.

Rušne vyrábala lokomotívka v Plzni, ktorá v tom čase niesla označenie Závody Vladimíra Iljiča Leniny (ZVIL Plzeň). Rušne radu E 499.0 boli dodávané celkom v 6 sériách typového označenia 12E1 až 12E6. Celkom bolo dodaných 100 rušňov. Rušne boli postupne rozmiestňované v rušňových depách v Praha hl.n., Žilina, Spišská Nová Ves, Česká Třebová, Nymburk a Ústí nad Labem. Neskôr sa dostali aj do Prahy - střed, Bohumína, Valaškého Meziříčí, Olomouce, Čiernej nad Tisou a do Košíc.

V prevádzke ČSD sa rušne zachovali až do začiatku 90-tych rokov, kedy začali byť postupne nahradzované novými rušňami radu 162 a 163. Po rozdelení Československa sa ich použitie u ČD obmedzilo len na prevádzkové zálohy, kým v sieti ŽSR sa s nimi možno stretnúť častejšie. Je to vďaka tomu, že v rámci hlavných opráv boli v ŽOS Vrútky na 15 rušňoch modernizované niektoré konštrukčné celky. Posledný modernizovaný bol rušeň 140 076 v roku 1994.

S rušňami tohto radu sa možno občas stretnúť v čele všetkých druhov vlakov na tratiach Púchov - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou, Michaľany - Veľké Kapušany a Kysak - Prešov. Rušeň 140047-2 bol v roku 1997 vyradený z evidencie Rušňového depa v Žiline a bol zaradený do evidenčného stavu Múzejného a dokumentačného centra ŽSR. Rušeň sa podrobil strednej oprave a ako prevádzky schopný je s pôvodným označením E 499.047 deponovaný vo Výhrevni Vrútky.

Základné technické údaje

Výrobca

Závody V.I.Lenina , n.p. Plzeň

Rozchod

1435 mm

Služobná hmotnosť

82 t

Max. hmotnosť na nápravu

20,5 t

Napájací systém

3 kV jednosmerné

Usporiadanie pojazdu

Bo´Bo´

Priemer hnacích dvojkolesí

1250 mm

Menovitý výkon

2032 kW

Max. ťažná sila

212 kN

Maximálna rýchlosť

120 km/h

Dodávky v rokoch

1953 - 1958