vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 8657426

Mimoriadny osobný vlak s rušňami 475.196 a 498.022 do Kremnice za Kremnickými Baňami

Rušeň 475.196

Muzeálne koľajové vozidlá 10.10.2007

Rušne radu 475.1 patrili medzi najobľúbenejšie parné rušne českých aj slovenských rušňovodičov najmä pre ich vysokú spoľahlivosť. Vďaka premyslenej jednoduchej konštrukcii a ich charakteristickému výtvarnému riešeniu, ktoré rušňu prinieslo prezývku "Šľachtičná", rušne patrili k vrcholom československej školy parných rušňov.

Rušen radu 475.1

Rušne objednali ČSD koncom roka 1945 a boli určené najmä pre osobnú dopravu na diaľkových tratiach. Medzi základnými požiadavkami uvádzali výkon 1 750 až 2 000 k (1 300 až 1 450 kW) a súčasne nízka hmotnosť na nápravu. Vývoj a konštrukciu rušňa prevzala lokomotívka Škoda v Plzni a už začiatkom roka 1946 sa rozbehli intenzívne projekčné práce. Po dohode s objednávateľom sa stanovilo, že pojazd bude v usporiadaní 2´D 1´ s predným dvojnápravovým podvozkom, štyrmi spriahnutými dvojkolesiami priemeru 1 750 mm a zadným jednonáoravovým podvozkom s Bisselovým vonkajším ojom. Vzhľadom k požiadavkam na veľký akčný rádius bol zvolený štvornápravový tendar radu 935.0.

V konštrukcii kotla a hnacieho mechanizmu sa uplatnil rad noviniek. Prvý krát sa použila spaľovacia komora a Nicholsonov varník, čo umožnilo zvýšiť účinnosť rušňa a viedlo k veľmi nízkej spotrebe uhlia. Od druhej série boli prvý krát montované mechanické prikladača paliva - najskôr francúzskej výroby (podľa americkej konštrukcie), neskôr už vlastné výrobky firmy Škoda. Zaujímavý a veľmi praktický bol aj natriasací rošt Houlson. Parný stroj bol dvojvalcový, jednoduchej konštrukcie s dobre prístupnými dielmi, ktoré vyžadovali minimálnu údržbu. Prvý rušeň vyrobili v Plzni už v roku 1947 a 2. decembra 1947 ho odovzdali ČSD. Pri skúšobných jazdách dosiahol rušeň rýchlosť 115 km/h a výkon 1 400 kW.

Celkom v Plzni vyrobili 147 rušňov v troch sériách, ktoré sa v drobných detailoch vzájone odlišovali. Na tretiu sériu nadväzovala ešte dodávka 25 rušňov pre obnovu železníc v Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Aj tam sa tieto rušne veľmi dobre osvedčili. Jeden z posledných vyrobených rušňov, 475.1142, sa dostal do Čínskej ľudovej republiky, kde so zeleným náterom jazdil takmer pol roka.

U ČSD zostali rušne až do ukončenia parnej trakcie, jazdili v mnohých rušňových depách a často si rušňovodiči žiadali ich nasadenie namiesto výkonnejších trojvalcových rušňov radu 498.0. V súčasnosti sú prevádzkyschopné 4 rušne - prototypový rušeň 475.101 v Lokomotivním depu Brno,rušeň 475.111, rušeň 475.179 umiestnený v Děčíne, rušeň 475.1142 v zbierkach Národného technického múzea v Prahe a rušeň 475.196 v zbierkach Múzejného a dokumentačného centra ŽSR deponovaný v Výhrevni vo Vrútkach.

 

Základné technické údaje

Výrobca

Škodovy závody, n.p. Plzeň

Rozchod

1435 mm

Adhézna hmotnosť

61,2 t

Služobná hmotnosť

102,7 t

Usporiadanie pojazdu

2´D 1´

Priemer hnacích dvojkolesí

1750 mm

Počet parných valcov

2

Roštová plocha

4,34 m2

Výhrevná plocha kotla

201,0 m2

Indikovaný výkon

1435 kW

Maximálna rýchlosť

100 km/h

Dodávky v rokoch

1947 - 1951