vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10842199

Unavená posádka po prejazde tunelmi

Železnica pre deti 2010

Články o akciách Spolku 20.09.2010

Keď sa členovia Spolku Výhrevne Vrútky pred 12 rokmi rozhodli pri príležitosti MDD pozvať verejnosť do priestorov Výhrevne, netušili, do akých rozmerov sa táto aktivita rozrastie. Akcia začínala pod názvom Deň otvorených dverí a od samého začiatku sa stretávala s veľkým záujmom verejnosti. Postupne sa z priestorov Výhrevne presunula najskôr na železničnú stanicu vo Vrútkach a v posledných rokoch do priestorov Rušňového depa. Už niekoľko rokov je táto akcia organizovaná pod názvom Železnica pre deti jednou z kľúčových akcií železničnej nostalgie na Slovensku.

Prípravy akcie

Prípravy 12. ročníka akcie Železnica pre deti začali už pred niekoľkými mesiacmi. Najskôr bolo potrebné dohovoriť si s priateľmi z našich partnerských klubov na Slovensku aj v Česku ich účasť na akcii. Následne bolo potrebné pripraviť plán akcie, s pripraveným plánom osloviť nášho hlavného sponzora a spoluorganizátora - Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia ale aj ďalšie spoločnosti, ktoré nám v minulých rokoch pomáhali pri organizovaní našej akcie. Samozrejme bolo potrebné pripraviť aj naše vozidlá a priestory rušňového depa vo Vrútkach, v ktorých sa celá akcia uskutočňuje.

Čistenie kotla rušňa 475.196

Prípravy vyvrcholili v posledných 2 májových týždňoch, počas ktorých sme finišovali s drobnými opravami našich vozidiel, s ich čistením a celkovou prípravou na vystavenie. Pri týchto prácach sa zúčastňovali predovšetkým mladí členovia nášho klubu, ale aj už tradiční pomocníci - členovia Klubu priateľov železníc, ktorí nám výrazne pomohli aj pri zabezpečovaní jázd mimoriadnych vlakov. Aj touto cestou sa chceme všetkým, ktorí svojou prácou pomohli pri úspešnom priebehu akcie, z celého srdca poďakovať.

Príprava vozidiel v priestoroch depa pred výstavou

Akcia samotná sa pre nás už vo štvrtok 27. mája 2010, kedy sa z Prahy vydal do Vrútok mimoriadny rýchlik v čele s Modrým Albatrosom 498.022. Náš spolok pre tento mimoriadny vlak zabezpečoval na úzení Slovenska nevyhnutný požiarny vlak.

Mimoriadny historický vlak z Prahy prechádza po moste cez Váh pod hradom Strečno.

Jazdy mimoriadnych vlakov

Lákadlom našej akcie pre nadšencov parnej histórie sú jazdy mimoriadnych vlakov. Totho roku bol plán jázd opäť veľmi zaujímavý.

Piatok, 28.5.2010

Asi najzaujímavejšia jazda sa konala ešte v predvečer akcie - v piatok, 28. mája 2010. Rušne 498.022 a 486.007 spoločne odviezli mimoriadny vlak po náročných tratiach stredného Slovenska. Vlak sa vydal na cestu z Vrútok cez Martin, Diviaky, Čremošné, Harmanec a Banskú Bystricu do Zvolena. Prvá technologická zastávka sa konala v žst. Harmanec Jaskyňa, kde parné rušne doplnili vodu. Vo Zvolene rušne opäť doplnili vodu a navyše aj zmenili poradie v čele vlaku.

Mimoriadny historický vlak v stúpaní do stanice Čremošné.

Cesta vlaku ďalej pokračovala po ďalšej horskej trati zo Zvolena cez Hronskú Dúbravu do Kremnice, Kremnických Baní, Hornej Štubne a ďalej cez Diviaky a Martin späť do Vrútok. V najzaujímavejších miestach tratí vlaky urobili pre cestujúcich niekoľko fotozastávok.

Mimoriadny historický vlak po výjazde z jedného z množstva tunelov na trati Hronská Dúbrava - Horná Štubňa.

Aby sme splnili požiadavky predpisov ŽSR, za vlakom musel byť v následe vedený požiarny vlak. V jeho čele bo rušeň T 679.1168 Sergej, ktorý minulý rok dostal nový náter. Pretože jazda Sergeja je tiež veľkou príležitosťou pre fotografov, už niekoľko rokov povinný cisternový a služobný vozeň dopĺňajú nákladné vozne. Fotografi tak mali možnosť odfotiť nákladný vlak, aké po týchto tratiach premávali dlhé roky. Ako postrkový rušeň tohto mimoriadneho nákladného vlaku pracoval Pielstick T 466.0254 našich kolegov z Popradu.

Mimoriadny nákladný vlak a súčasne požiarny vlak vedený rušňom T 679.1168 Sergej vchádza do žst. Harmanec - jaskyňa

Sobota, 29.5.2010

Sobotný program bol určený predovšetkým verejnosti. V priestoroch depa bola pripravená výstava historických vozidiel spravovaných členmi nášho Spolku ale aj rušňov, ktoré k nám priviezli naši priatelia. V priestoroch Rušňového depa boli však vystavené aj vozidlá spoluorganizátora celej akcie - Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. ktoré možno stretnúť na tratiach v blízkosti Vrútok.

Vystavený moderný nákladný vozeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko, v ktorom si deti mohli nakresliť svoje zážitky z dňa.

Okrem železničných vozidiel boli v areáli vystavené aj historické hasičské striekačky a hasičské autá z pripravovaného múzea hasičkej techniky. V areáli Výhrevne však neboli len statické ukážky hasičkej techniky. Naši priatelia z dobrovoľného hasičského zboru v Priekope pre návštevníkov akcie pripravili aj ukážky zásahu pri záchrane osôb zasiahnutých požiarom a následnom hasení požiaru. Ukážka sa stretla s veľkým záujmom prítomných návštevníkov.

Ukážka zásahu dobrovoľných hasičov

Pre deti bol pripravený aj ďalší zaujímavý program. Mohli sa previezť na koníkoch alebo voze ťahanom koňom, mohli si vyskúšať presné oko a pevnú ruku pri triafaní plechoviek prúdom vody. Zástupcovia Železničnej polície deťom predvádzali svoju výstroj a výzbroj. Vrútockí modelári verejnosti predstavili modelové koľajisko vo veľkosti TT, ktoré majú nainštalované v zrekonštruovanom historickom vozni Da-6-5030 a ukázali aj rozostavané koľajisko vo veľkosti H0 v ďalšom rekonštruovanom vozni. V pristavenom vagóne ŽSSK Cargo si deti mohli posedieť a nakresliť obrázok o tom čo práve prežili a videli. Deti s rodičmi sa okrem toho mohli odviezť na stanovišti moderného akumulátorového rušňa radu 199.

Deti si pod dohľadom hasičov vyskúšali aj hasičskú striekačku
Zaslúženému záujmu sa tešil aj ukážka modelového koľajiska modelárov z Vrútok
Rodičia s deťmi sa mohli povoziť na stanovišti akumulátorového rušňa radu 199

Pre návštevníkov zo Žiliny a jej okolia sme pripravili mimoriadny vlak, ktorý ich priviezol až do areálu Depa. Vlak zo Žiliny priviezol Albatros 498.022 a požiarny vlak za ním priviezla Rakaňa E 669.2133. Návštevníci, ktorí sa do Vrútok priviezli iným vlakom mohli na prepravu na výstavu využiť mimoriadny vláčik tvorený motorovým vozňom M 131.1443, ktorý každú hodinu prevážal cestujúcich medzi osobnou a nákladnou stanicou.

Mimoriadny osobný vlak zo Žiliny do Vrútok priviezol rušeň 498.022 Albatros
Cestujúcich medzi osobnou a nákladnou stanicou Vrútky prevážal historický motorový vozeň M131.1443

Pre priaznivcov železnice, ktorí uprednostňujú pohyb pred ukážkami techniky boli aj v sobotu pripravené jazdy mimoriadnych vlakov. Z Vrútok do Kremnice bol vypravený mimoriadny parný vlak v čele s parným rušňom 477.013. Povinný požiarny vlak za ním viezli oba Pielsticky.

Mimoriadny osobný vlak do Kremnice vedený rušňom 477.013 Papagáj neďaleko zastávky Košťany nad Turcom
Mimoriadny nákladný vlak a súčasne požiarny vlak vedený rušňami T 466.0254 a T 466.007 Pielstick

V réžii našich prateľov z Prievidzského parostrojného spolku sa v sobotu uskutočnila ešte jedna jazda mimoriadneho parného vlaku. Ušatá 464.001 priviezla mimoriadny osobný vlak z Prievidze.

Mimoriadny osobný vlak Prievidze do Vrútok vezie Ušatá 466.001

Nedeľa, 30.5.2010

Nedeľný program sa v mnohom podobal sobotnému. V priestoroch depa pokračovala výstava vozidiel. Udiali se len drobné zmeny vo vystavených vozidlách. Pretože ranný mimoriadny vlak zo Žiliny do Vrútok viezol Zelený Anton 486.007. ten svoje miesto na výstavisku zaujal o niečo neskôr. Po návrate zo Žiliny sa postavil medzi Papagája 477.013 a Albatrosa 498.022.

Aj na nedeľu sme pripravili jazdu mimoriadneho vlaku - tento raz to bol vlak z Vrútok do stanie Harmanec-jaskyňa. V jeho čele sa predstavili dva historické dieselové rušne - popradský Pielstick T 466.0254 a jeho "súrodenec" z Veselí na Moravě T 466.0007.

Mimoriadny osobný vlak zo Žiliny do Vrútok v nedeľu odviezol Zelený Anton 486.007
Mimoriadny osobný vlak do Harmanca v stúpaní na Čremošné

V priestoroch depa pokračovala výstava historických aj súčasných železničných vozidiel. Pre divákov boli opäť pripravné ukážky zásahu dobrovoľných hasičov a všetky atrakcie ako v predchádzajúcom dni.

Poďakovanie

Takúto rozsiahlu akciu sa nám podarilo zorganizovať a úspešne absolvovať len s pomocou mnohých ochotných rúk. Treba oceniť prácu všetkých členov Spolku Výhrevne Vrútky, ktorí sa aktívne zúčastňovali prípravy vozidiel na jazdu, výstavu aj čistenia priestorov celého rušňového depa. Pomocnú ruku opäť podali členovia Klubu priateľov železníc pracujúceho pri Žilinskej univerzite, ktorí najskôr ochotne pomohli pri čistení vystavovaných vozidiel a v priebehu samotnej akcie pomohli jazdách mimoriadnych osobných vlakov predajom cestovných lístkov a zaisťovaním bezpečnosti cestujúcich. Bez ich pomoci by sa jazdy uskutočnili len s veľkými ťažkosťami.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom spoluorganizátora celej akcie - Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorí pomohli pri organizačnom zabezpečení akcie aj zapožičaním prezentovaných prevádzkových vozidiel. Spoločnosť ZSCS, a.s. výrazne pomohla pri financovaní celej akcie. Na úspechu sa však výrazne podieľali Železnice Slovenskej republiky, ktoré odpustením poplatkov za dopravnú cestu umožnili jazdu toľkých mimoriadnych vlakov. Bez prispenia týchto spoločností by sa akcia buď neuskutočnila vôbec, ale len vo veľmi obmedzenej podobe.
Veľké poďakovanie treba vysloviť aj na adresu členov Dobrovoľného hasičského zboru z Priekopy, ktorí pomohli pri organizácii programu v priestoroch rušňového depa, pri ozvučení areálu a ktorí sa postarali aj o naplnenie hladných a smädných žalúdkov návštevníkov akcie aj personálu.
Na úspešnom priebehu celej akcie sa však podieľali aj členovia iných dobrovoľných klubov starajúcich sa o historické železničné vozidlá - konkrétne chceme poďakovať za spoluprácu pri jazdách mimoriadnych vlakov a vystavenie vozidiel členom Klubu železničných historických vozidiel z Popradu a členom Prievidzského parostrojného spolku z Prievidze. Ďakujeme aj našim priateľom a kamatárom z klubu Steam Story Agency z Prahy.
Nakoniec chceme poďakovať všetkým subjektom, ktorí nám bez nároku na odmenu pomohli s propagáciou našej akcie - Mgr. Michalovi Vankovi z reklamnej spoločnosti VL Media a kolegom zo serverov zaoberajúcich sa železničnou problematikou - vlaky.net a railpage.net.
V tomto článku boli použité fotografie nasledujúcich autorov:

  • Martin Čapka
  • Martin Horňák
  • Dušan Antalík
  • Peter Nikmon
  • Peter Nagy
  • Za všetky fotografie ďakujeme.

    Na záver

    Zorganizovanie tejto akcie nás stálo veľa úsilia, času a aj peňazí. Dúfame však, že všetkým zúčastneným sa vo Vrútkach páčilo a že nám zachovajú priazeň a zavítajú aj na ďalšie akcie organizované členmi nášho spolku.