vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10841639

Rušeň 310.433 pre jazdou mimoriadneho parného vlaku v žst. Poprad-Tatry

Nový lak na rušni T 679.1168

Muzeálne koľajové vozidlá 03.01.2009

Štyridsať rokov, ktoré v roku 2008 uplynuli od výroby rušňa T 679.1168 sa podpísali na stave jeho náteru. Preto sa členovia Spolku Výhrevne Vrútky v tomto roku rozhodli obnoviť náter rušňa.

Stručne z histórie rušňa

Rušeň T679.1168 bol vyrobený v závode na výrobu rušňov v Lugansku na Ukrajine v roku 1968. V júli rovnakého roka ho prevzali ČSD a pridelili do Rušňového depa Vrútky, kde slúžil po celú dobu prevádzky. V roku 1995 bol rušeň evidenčne prevedený do zbierok MDC Bratislava.
Odvtedy rušeň v starostlivosti členov Spolku Výhrevne Vrútky spoľahlivo slúžil, pričom sa používal jednak ako vlakový rušeň pri návozoch inej techniky na rozličné akcie historických vozidiel, jednak ako vlakový rušeň pri historických jazdách s osobnými alebo nákladnými vlakmi a často ako vlakový rušeň požiarnych vlakov vedených za mimoriadnymi parnými vlakmi.

T 679.1168 spolu s T 679.1368 v čele mimoriadneho nákladného vlaku neďaleko Hornej Štubne.

Práce na novom laku

Za 40 rokov prevádzky rušeň väčšinu času trávil pod holým nebom. To sa samozrejme podpísalo na stave jeho náteru. Hoci jeho lak bol obnovovaný počas pravidelnej prevádzky, posledná oprava náteru sa udiala pred viac ako 15 rokmi. Preto sme sa rozhodli, pri príležitosti 40. narodenín rušňa dať ho do nového laku.
Rozhodnutie o novom laku rušňa T 679.1168 padlo ešte v roku 2007, avšak naši členovia boli v tom roku zaneprázdnení množstvom prác hlavne na parných rušňoch. Preto sme sa k realizácii tohto plánu dostali až na jeseň 2008. Poslednou akciou , na ktorej sa zúčastnil vrútocký „Sergej“ v starom laku boli jazdy zvláštnych nákladných vlakov vedených parnými rušňami pre fotografov. Táto akcia prebehla už tretíkrát na strednom a východnom Slovensku organizovaná SVV na objednávku agentúry LoRie z Nemecka.

T 679.1168 ešte v starom laku v čele požiarneho vlaku dňa 17.10.2008 v žst. Dobšinská Ľadová jaskyňa.
Po úspešnom absolvovaní uvedenej akcie boli okamžite zahájené práce. Rušeň bol odstrojený - boli demontované reflektory, ozdobné lišty, madlá, okná a ďalšie prvky z karosérie, ktoré by prekážali pri čistení a striekaní. Pomocou drôtených kotúčov ale najmä pneumatickej oklepávačky bolo odstránených niekoľko vrstiev náterov až na holý kov. Očistená bola celá karoséria, nádrž aj strecha. Pri odstraňovaní starých vrstiev farby boli na skrini rušňa zistené miesta poškodené koróziou. Skorodované plechy na týchto miestach boli následne vymenené a vyvarené.
Skriňa rušňa očistená do kovu, krátko pred nanesením základného náteru, Vrútky, 19.12.2008
Po dôkladnom očistení a odmastnení skrine bol pár dní pred Vianocami 2008 nanesený základný PUR náter. Po Novom roku budú práce na tomto rušni pokračovať a „Sergej“ v novom kabáte sa predstaví verejnosti na tradičnom Dni detí v závere mája 2009.
„Sergej“ pred budovou bývalého RD Vrútky v základnom nátere, 29.12.2008

V článku boli použité fotografie Ing. Ladislava Jambora