vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10841640

Dušan Vaňko ukazuje jednotlivé časti pohonného agregátu

Elektrický rušeň E 669.2133

Muzeálne koľajové vozidlá 13.10.2007

Elektrické rušne radu E 499.0 aj ich nasledovníci E 499.1 boli vyvíjané ako univerzálne rušne. Avšak ich univerzálnosť nebola prakticky použiteľná. Ich prevod 1:2,27 umožňoval maximálnu rýchlosť 120 km/h. Táto rýchlosť však nie je použiteľná pre vlaky nákladnej dopravy. Pre nákladné vlaky je vhodnejší iný prevod, ktorý umožňuje väčšiu ťažnú silu pri rozjazde ťažkého nákladného vlaku.

E669_2007

Preto bol v priebehu roku 1960 upravený sériový rušen radu E 499.1 pre nákladnú dopravu. Úprava spočívala vo vložení medzikola do prevodovky, čím sa zmenil prevod na 1:3,11. Zmenou prevodu sa zvýšila ťažné sila pri rozjazde. Rušeň bol naviac zaťažený balastom, čím sa zvýšila jeho hmotnosť na 88t. Rušeň bol označený E 469.0. Ešte v roku 1960 sa začala sériová výroba mierne upravených rušňov označených radom E 469.1.

Rušne tohto radu sa úspešne zapojili do vozby nákladných vlakov, svojím výkonom však nemohli konkurovať parným rušňom radu 556.0, pre ktoré v tých časoch nebolo zvláštnosťou dopravovať vlaky ťažké aj 4000 t. Také záťaže dokázali prepraviť elektrické rušne len v prípade zdvojenia rušňov. Prevádzka si vyžadovala výkonnejšie nákladné rušne pričom sa súčasne požadovalo zníženie nápravového tlaku rušňa. Preto boli v roku 1958 vyrobené dva prototypové rušne s továrnym označením 23 E1, ktoré železnice označili E 698.0. V rušňoch bolo použité usporiadanie podvozku Co´Co´. Pretože požadovaný nápravový tlak 18 Mp nebol dodržaný, rušne boli preznačené na rad E 699.0.

Oba rušne boli vybavené rovnakými trakčnými motormi ako rušne radu E 499.0, pričom tiež boli použité lamelové spojky Sécheron a prevod 1:2,27. Oba rušne boli intenzívne skúšané a na základe skúšok sa výrobca rozhodol zmeniť prevod rušňa E 699.002 na hodnotu 1:3,11. Maximálna rýchlosť rušňa sa znížila na 90 km/h a rušeň bol preznačený na E 669.001. U druhého rušňa bol vymenený celý podvozok. V novom podvozku boli menej výkonné trakčné motory s tlapovým uložením a prevodom 1:4,238. Rušeň mal tiež maximálnu rýchlosť 90 km/h a bol označený E 669.002.

Na základe konštrukcie tohto rušňa sa v rokoch 1961 a 1962 vyrábala séria rušňov označených E 669.1. Celkom bolo vyrobených 150 rušňov tohto radu.

V rámci vzrastajúcej nákladnej prepravy na tratiach ČSD bolo v rokoch 1963 až 1965 vyrobených ďalších 168 rušňov rovnakej koncepcie. Pretože rušne boli opäť mierne konštrukčne upravené boli označené ako rad E 669.2. Výrobca ich interne označoval 59 E 1-3. V rušňoch sú použité jednosmerné sériové trakčné motory s trvalým výkonom 465 kW, hodinovým výkonom 500 kW, čo pri použití 6 trakčných motorov dáva rušňu trvalý výkon 2790 kW a hodinový výkon 3000 kW. Vďaka tomuto výkonu rušne dosahujú pri rozjazde ťažnú silu až 345 kN.

Rušne sú dnes v majetku oboch železničných správ, ktoré vznikli po rozdelí ČSD. Dopravujú nákladné vlaky najmä na tratiach Česká Třebová - Olomouc - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou a na odbočných tratiach. Medzi sklonovo najnáročnejšie trate, na ktorých rušne podávajú stále spoľahlivé výkony patria úseky Púchov - Horní Lideč, Žilina - Čadca - Jablunkov a najmä Liptovský Mikuláš - Štrba - Poprad-Tatry. Pretože šesťnápravové rušne výrazne namáhajú koľajový zvršok, Železničná spoločnosť sa ich snaží postupne nahradzovať štvornápravovými rušňami radu 131.

Základné technické údaje

Výrobca

Škoda , n.p. Plzeň

Rozchod

1435 mm

Služobná hmotnosť

120 t

Max. hmotnosť na nápravu

20 t

Napájací systém

3 kV jednosmerné

Usporiadanie pojazdu

Co´Co´

Priemer hnacích dvojkolesí

1250 mm

Menovitý výkon

2790 kW

Max. ťažná sila

345 kN

Maximálna rýchlosť

90 km/h

Dodávky v rokoch

1963 - 1965