vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 23.01.2015

Návšteva: 232429

Rušeň 310.433 spolu s 556.036 počas paralelnej jazdy pri príležitosti MDD v Strečne
Autori


Táto stránka bola vytvorená ľudmi, istého času pôsobiacich spoločne na Žilinskej Univerzite, www.uniza.sk,
elektrotechnickej fakulte, fel.uniza.sk, katedre riadiacich a informačných systémov, fel.uniza.sk/kris.

Veľa písmen a obrázkov (obsahová časť): Ing. Peter Nagy(2004-2008),
Všelijaké farebné kúsky (design): Ing. Michal Mikuláš(2006-2008) www.mmsoft.sk,
To čo nie je vidieť (programová časť): Ing. Ján Tížik(2006-2008) www.forky.eu