vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 20.12.2017

Návšteva: 7325069

Rušne T679.1168 a T679.1368 v čele mimoriadneho nákladného vlaku
Autori


Táto stránka bola vytvorená ľudmi, istého času pôsobiacich spoločne na Žilinskej Univerzite, www.uniza.sk,
elektrotechnickej fakulte, fel.uniza.sk, katedre riadiacich a informačných systémov, fel.uniza.sk/kris.

Veľa písmen a obrázkov (obsahová časť): Ing. Peter Nagy(2004-2008),
Všelijaké farebné kúsky (design): Ing. Michal Mikuláš(2006-2008) www.mmsoft.sk,
To čo nie je vidieť (programová časť): Ing. Ján Tížik(2006-2008) www.forky.eu