vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 11600342

Rušeň 310.433 sa predstavuje verejnosti počas Dňa otvorených dverí Výhrevne Vrútky
Kontakt

Výhrevňa Vrútky je umiestnená v priestoroch neďaleko nákladnej stanice Vrútky v blízkosti bývalého rušňového depa.

K Výhrevni sa možno dostať peši zo železničnej stanice alebo z autobusového nástupišťa vo Vrútkach. Cesta trvá približne 20 minút pohodlnej chôdze. Zo železničnej stanice treba vyraziť vľavo v smere na rušňové depo, nákladnú stanicu (smer jazdy vlakov do Košíc). Cesta (Železničná ulica) vedie okolo parku - na konci parku treba zahnúť doprava a na križovatke doľava. Pokračovať treba po panelovej čiastočne opravovanej ulici Sv. Cyrila a Metoda. Cesta Vás privedie na konečnú zastávku autobusov MHD - vľavo je dvojica železničných priecestí. Treba prejsť cez obe priecestia. Po prechode cez druhé priecestie vedie vpravo popri prefabrikovanom plote panelová cesta. Za plotom je asi po 200 m plechová hala a priestory Výhrevne Vrútky. Na priloženej mapke je odporúčaná trasa znázornená červenou čiarou.

Cesta autom je podobná. Nasledujúce mapky Vám ukazujú možné trasy pri jazde autom v smere od Žiliny, Banskej Bystrice a Martina alebo z východu - od Ružomberka.

Pri jazde v smere od Žiliny je najvhodnejšia trasa znázornená na nasledujúcom obrázku. Po prejazde ulicou Francúskych partizánov okolo evanjelického kostola ktorý je vľavo v smere jazdy, je približne po 200 m križovatka, za ktorou hlavná cesta stúpa do mierneho kopca. Na tejto križovatke treba odbočiť vľavo smerom do centra Vrútok. Ulica (Čachovský rad), na ktorú odbočíte, vedie voľne dolu kopcom okolo katolíckeho kostola (opäť situovaný vľavo v smere cesty) a potom doprava na most ponad rieku Turiec. Po prechode cez most je asi po 50 m križovatka, na ktorej treba odbočiť vpravo na ulicu Nábrežná. Po niekoľko sto metroch táto cesta mierne zatáča vľavo a na križovatke tvaru Y vpravo. Na tejto križovatke treba odbočiť doľava a pokračovať po ulici (gen. Kordu) takmer kolmej na Nábrežnú. Približne po 200 m je ďalšia križovatka, na ktorej treba odbočiť vľavo (ulica M.R. Štefánika) a po niekoľkých metroch mierne vpravo na ulicu A. Sládkoviča.. Cesta Vás privedie na hranicu vyššie spomínaného parku, popred ktorý vedie už spomínaná ulica Sv. Cyrila a Metoda. Na ňu treba odbočiť vpravo a ďalej pokračovať podľa vyššie uvedeného opisu.

Pri ceste od Banskej Bystrice cez Martin si možno vybrať viacero variantných trás. Prvá možnosť je prechádzať prieťahom Martinom, ktorý Vás privedie k mimoúrovňovej križovatke v priestore medzi sídliskom Záturčie a riekou Turiec. Na tejto križovatke treba pokračovať vpravo v smere na Žilinu. Jazda po ulici Francúzskych partizánov Vás povedie okolo Partizánskeho cintorína s odpočívadlami pre kamióny na malý kopček. Po zjazde z tohto kopca treba odbočiť vpravo na ulicu Čachovský rad a ďalej pokračovať podľa vyššie uvedeného opisu. Druhou možnosťou je prechádzať ulicami Martina smerom na Žilinu. Po prechode sez sídliská Sever a Košúty prejsť nadjazdom na hlavný ťah z východu na sever a pokračovať niektorou z trás uvedených nižšie.

Pri ceste smerom z východu (smer od Ružomberka, Popradu) si možno vybrať dve trasy. Jednou možnosťu je pokračovať po hlavnej ceste najskôr cez mimoúrovňovú križovatku s odbočkou do centra Martina, potom cez ďalšiu križovatku s prieťahom cez Martin, po ulici Francúzskych partizánov podľa vyššie uvedeného opisu. Druhá možnosť je niekoľko metrov po prejazde ponad dvojkoľajnú trať v smere na Martin odbočiť vpravo a prejsť miestnymi komunikácioam obce Priekopa (ulica Priekopská). Táto ulica končí križovatkou tvaru Y, na ktorej treba pokračovať priamo okolo supermarketu LIDL na ulicu 1.československej brigády. Táto ulica vedie približne 500 m priamo a potom na križovatke tvaru Y zatáča vľavo na ulicu Nábrežná. Na tejto križovatke treba odbočiť vpravo na ulicu gen. Kordu a pokračovať podľa vyššie uvedeného opisu.