vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.07.2014

Návšteva: 184198

Pohľad na oceľové kúrenisko rušňa 475.196 krátko po redukovanej zostrenej revízii
Fotogaléria