vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.07.2014

Návšteva: 181504

Rušeň 310.433 v čele mimoriadneho parného vlaku vedeného pri príležitosti MDD
Fotogaléria