vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 23.01.2015

Návšteva: 219071

Prototyp rušňa 755.001 (Tratranský orol) sa tešil mimoriadnemu záujmu návštevníkov
Muzeálne koľajové vozidlá

Parný rušeň 556.036

Muzeálne koľajové vozidlá 12.10.2007

Lit_556.gifKonštrukcia rušňa vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v čase, kedy sa rýchlo zvyšovali nároky národného hospodárstva na dopravu a ČSD sa už nezaobišli bez výkonného rušňa schopného dopravovať nákladné vlaky vyšších hmotností, než boli schopné dopravovať dovtedy používané rušne. Naliehavé požiadavky vyústili do rozhodnutia nestavať prototyp ale zadať do výroby hneď celú sériu viac ako 50 kusov rušňa.

Celý článok

>> 1 <<