vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 01.10.2017

Návšteva: 5618259

Rušeň 310.433 v čele mimoriadneho parného vlaku vedeného pri príležitosti MDD
Muzeálne koľajové vozidlá

Parný rušeň 486.007

Muzeálne koľajové vozidlá 18.10.2007

Lit_486.gifTrojvalcový parný rušeň na prehriatu paru určený na vozbu osobných vlakov a rýchlikov najmä na trati Bohumín - Košice. Rušeň vyrábala v rokoch 1934 až 1938 lokomotívka Škoda Plzeň (vyrobila celkom 9 kusov) a 2 kusy vyrobila aj lokomotívka ČKD v Prahe. V prevádzke ČSD boli používané do vyradenia v roku 1971.

Celý článok

>> 1 <<